آرشيو مقالات - گروه بهمن

آرشيو مقالات

تجهیز وانت مزدا تک کابین به موتور ارتقا یافته

تجهیز وانت مزدا تک کابین به موتور ارتقا یافته

در کشور ما نیز براساس طرح رعایت استاندارد حد مجاز آلایندگی که در تیر ماه سا ل84 به تصویب سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت صنایع و نفت رسید خودروسازان موظفند تا ابتدای ...