آغاز فروش مزدا 3 - گروه بهمن

آغاز فروش مزدا 3

آغاز فروش مزدا 3

گروه بهمن فروش نقدی و مرحله ای خودروی مزدا 3 را آغاز کرده است.