ایسوزو 6تن کیفی‌ترین خودروی سبک تجاری - گروه بهمن

ایسوزو 6تن کیفی‌ترین خودروی سبک تجاری

ایسوزو 6تن کیفی‌ترین خودروی سبک تجاری

ایسوزو 6تن مدل NPR75K از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در اردیبهشت ماه 1396 بعنوان کیفی‌ترین خودروی سبک تجاری داخلی برگزیده شد.  
بر اساس جدیدترین رده‌بندی باکیفیت‌ترین خودروهای تولید داخل از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در اردیبهشت ماه 1396، کامیونت ایسوزو 6تن مدل NPR75K با کسب 3ستاره کیفی، رتبه اول بالاترین کیفیت خودروهای تجاری سبک ساخت داخل را به خود اختصاص داده است .