سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن دو ستاره‌ای شد - گروه بهمن

سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن دو ستاره‌ای شد

سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن دو ستاره‌ای شد

سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن‌ در ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت خدمات پس از فروش خودرو،  موفق به کسب دو ستاره شد.
در ارزیابی انجام شده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که بصورت سالیانه در تمام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش در دو بخش خودروهای سبک و خودروهای سنگین برگزار می‌گردد، سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن عملکرد مثبتی از خود به جای گذاشت.
این سازمان توانست با کسب دو ستاره در این رده‌بندی، جایگاه خوبی در بین تمامی خودروسازان بخش سنگین به خود اختصاص دهد و در بخش مقایسه وضعیت مدیریتی شرکت‌ها نیز با کسب امتیاز 82 ، رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.