فروش نقدی و نقدی – اعتباری مزدا 3 جدید اغاز شد - گروه بهمن

فروش نقدی و نقدی – اعتباری مزدا 3 جدید اغاز شد

فروش نقدی و نقدی – اعتباری مزدا 3 جدید اغاز شد

شرکت بهمن موتور جدیدترین  شرایط فروش نقدی و نقدی - اعتباری مزدا 3 جدید ویژه مرداد ماه به تعداد محدود را اعلام کرد.