مزدا 3 با 4 ستاره جایگاه اول را حفظ کرد | گروه بهمن

مزدا 3 با 4 ستاره جایگاه اول را حفظ کرد

  • تاريخ انتشار : یکشنبه 11 تیر 1396
مزدا 3 با 4 ستاره جایگاه اول را حفظ کرد

در گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری داخلی در خرداد ماه امسال، مزدا 3 جدید همچون ماه قبل در کلاس قیمتی بالای 100 میلیون تومان با کمترین نمره منفی  و با کسب 4 ستاره، در جایگاه اول قرار گرفت.  
در این ماه، از مجموع 42 مدل خودرو مورد ارزیابی، در گروه سواری 9  مدل خودرو 4 ستاره و 12 مدل سه ستاره، 6 مدل 2 ستاره و 15 مدل خودرو تک ستاره شدند.
گفتنی است شاخص‌های اندازه‌گیری نمره منفی خودروها در غالب کدهای نه‌گانه شامل: فنربندی و تعلیق فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکترونیکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه، رنگ، صداهای غیرعادی و نفوذ آب می‌باشد که خودروی مزدا3 تولید شرکت بهمن موتور با کمترین نمره منفی حائز رتبه اول کیفی در رده خودروهای بالای 100 میلیون تومان گردید.