گروه بهمن شرکت شفاف سازمان بورس - گروه بهمن

گروه بهمن شرکت شفاف سازمان بورس

گروه بهمن شرکت شفاف سازمان بورس

شفاف‌ترین و مبهم‌ترین شرکت‌های بورسی معرفی شدند و گروه بهمن توانست در میان ۳۰۱ شرکت رتبه مناسبی کسب کند.     
اداره نظارت بر ناشران بورسی شرکت بورس تهران، رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب،  منتشر کرد. گفتنی است بر اساس این گزارش، از مجموع  114 شرکت حاضر در بازار اول بورس تهران، گروه بهمن با کسب رتبه مناسب براساس سه معیار به موقع بودن، قابل اتکا و اطلاع رسانی، از رتبه 63 به رتبه 33 ارتقا یافته است.
همچنین در ادامه این گزارش از ۳۰۱ شرکت حاضر در بورس تهران، گروه بهمن با کسب رتبه مناسب در سه گزینه به موقع بودن زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت، قابلیت اتکا و اطلاع رسانی از رتبه 166 در دوره منتهی به 9 ماه نخست سال 95، به رتبه 83 در دوره منتهی به 3 ماه آخر سال 95 دست یافت.  
رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب برای دوره دوازده‌ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۵ به همراه اطلاعات مقایسه‌ای دوره دوازده‌ماهه منتهی به 30 اسفند ۹۵ اعلام شد وامتیاز اطلاع‌رسانی ناشران براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آن‌ها از نظر قابلیت اتکا و به‌موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده‌است.
معیار به‌موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و شش‌ماهه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه ‌زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ نمودن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.