محصولات | گروه بهمن

محصولات بهمن موتور

مشاهده همه
وانت کارا 2000 تک کابین
وانت کارا 2000 تک کابین
وانت کارا 2000 تک کابین
وانت کارا 2000 دو کابین
وانت کارا 2000 دو کابین
وانت کارا 2000 دو کابین
B30
B30
B30
جديد
کاپرا 2
کاپرا 2
کاپرا 2
مزدا 3 جدید
مزدا 3 جدید
مزدا 3 جدید
وانت دو كابين كاپرا
وانت دو كابين كاپرا
وانت دو كابين كاپرا
وانت تک کابین کاپرا
وانت تک کابین کاپرا
وانت تک کابین کاپرا
آسا B50F
آسا B50F
آسا B50F
وانت دوکابین ایسوزو
وانت دوکابین ایسوزو
وانت دوکابین ایسوزو

محصولات بهمن ديزل

مشاهده همه
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
مکسوس
مکسوس
مکسوس
مینی بوس سحر
مینی بوس سحر
مینی بوس سحر
كاميونت 5.2 تن - NKR77
كاميونت 5.2 تن - NKR77
كاميونت 5.2 تن - NKR77
كاميونت 8.4 تن - NPR75m
كاميونت 8.4 تن - NPR75m
كاميونت 8.4 تن - NPR75m
كاميونت شيلر
كاميونت شيلر
كاميونت شيلر
كاميونت 6تن - NPR75k
كاميونت 6تن - NPR75k
كاميونت 6تن - NPR75k

محصولات سيباموتور

مشاهده همه
Tiger-v
Tiger-v
Tiger-v
کامیون کشنده جفت محور J6
کامیون کشنده جفت محور J6
کامیون کشنده جفت محور J6
شاسی کامیون CA3250
شاسی کامیون CA3250
شاسی کامیون CA3250
كاميون كشنده تك محور J6
كاميون كشنده تك محور J6
كاميون كشنده تك محور J6

محصولات ايران دو چرخ

مشاهده همه
دوچرخه برقی مدل تاشو همراه
دوچرخه برقی مدل تاشو همراه
دوچرخه برقی مدل تاشو همراه
موتور AVA BF3
موتور AVA BF3
موتور AVA BF3
6H150
6H150
6H150
موتور ARSHIA125
موتور ARSHIA125
موتور ARSHIA125
موتور arshia150
موتور arshia150
موتور arshia150
موتور 10B150
موتور 10B150
موتور 10B150
تریل X2
تریل X2
تریل X2