FAW - گروه بهمن

FAW

شرکت FAW  
شرکت فاو به عنوان اولین خودرو ساز چینی در سال 1953 و با تولید محصول کامیون نیمه سنگین کار خود را آغاز نمود. دفتر مرکزی این شرکت در شهر چانگ چون چین قراردارد.
اولین قرارداد همکاری گروه بهمن با این شرکت در سال 2007 به امضا رسید و در سال 1388 اولین محصول با نام سیباون به کشور وارد شد. این همکاری با محصولات کشنده J6 (2012) و Tiger V در حوزه سنگین و سواری آسا  B50 (2013) ادامه داشته است.