نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 124

 • نام و نام خانوادگی: انام اله حاجی زاده
 • شهر: صومعه سرا
 • تلفن فروش: 44322966-44322192-013
 • نمابر فروش: 44336184-013
 • آدرس: خیابان بیژن حقیری ، روبروی مدرسه شهید رجایی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/1

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا عزیز زاده
 • شهر: آستارا
 • تلفن فروش: 25214795-013
 • آدرس: خیابان امام ، روبروی کارخانه آرد

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/10

 • نام و نام خانوادگی: علیرضا حیدری قشلاقی
 • شهر: بندر انزلی
 • تلفن فروش: 44544403-013
 • آدرس: خیابان میرزا کوچک خان ، جنب شنبه بازار

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/2

 • نام و نام خانوادگی: سیروس نصیری
 • شهر: تالش
 • تلفن فروش: 44220491-44221154-013
 • نمابر فروش: 44239251-013
 • آدرس: خیابان شهید رجایی ، سه راه سید نیکی ، فروشگاه نصیری

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/3

 • نام و نام خانوادگی: رضا علیپور خمامی
 • شهر: خمام
 • تلفن فروش: 34422862-34422455-013
 • آدرس: خیابان امام ،جنب بخشداری ، فروشگاه علیپور