نمايندگی ها | گروه بهمن

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1051

 • نام و نام خانوادگی: احمد ناصرترابی
 • شهر: کرج
 • تلفن فروش: 34554891-026 تلفن خدمات پس از فروش: 34554891-026
 • نمابر فروش: 34567601-026 نمابر خدمات پس از فروش: 34567601-026
 • آدرس: کرج، ميانجاده، ضلع جنوبی خ شهید بهشتی، مقابل سه راهي شاهين ويلا
 • نقشه مکان یاب

فروش قطعه
نمایندگی شماره 2052

 • نام و نام خانوادگی: سيد محمد مير كريمي
 • شهر: کرج
 • تلفن فروش: 32222828-26
 • نمابر فروش: 32234536-26
 • آدرس: خيابان ذوب آهن سه راه كارخانه قند
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 114/3

 • نام و نام خانوادگی: احمدشیرخانی
 • شهر: نظر آباد
 • تلفن فروش: 45353493-026
 • آدرس: خیابان امام خمینی ، روبروی خیابان شهید مصطفی خمینی

فروشموتور
نمایندگی شماره 139

 • نام و نام خانوادگی: یاسر نورمحمدی
 • شهر: کرج
 • تلفن فروش: 32225950-32251969-026
 • نمابر فروش: 32249371-026
 • آدرس: میدان کرج ، چهارراه دانشکده ،جنب بانک ملی

فروشخدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 139/1

 • نام و نام خانوادگی: احمد شاه بختی
 • شهر: اشتهارد
 • تلفن فروش: 37725111-026
 • آدرس: خیابان آیت الله طالقانی ، میدان امام خمینی ، فروشگاه موتورسیکلت شاه بختی