نمايندگی ها | گروه بهمن

فروشخدمات پس از فروشخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3752

 • نام و نام خانوادگی: ایرج خدایی
 • شهر: ارومیه
 • تلفن فروش: 32722682-5-044 تلفن خدمات پس از فروش: 32722427-8-044
 • نمابر فروش: 32722686-044 نمابر خدمات پس از فروش: 32722686-044
 • آدرس: ارومیه، کیلومتر 2 جاده سلماس، جنب هلال احمر
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 4402

 • نام و نام خانوادگی: ایرج خدایی کهریز
 • شهر: ارومیه
 • تلفن فروش: 32722682-5-044 تلفن خدمات پس از فروش: 32722682-5-044
 • نمابر فروش: 32722686-044 نمابر خدمات پس از فروش: 32722686-044
 • آدرس: کیلومتر 2 جاده سلماس
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1251

 • نام و نام خانوادگی: کریم جوانمنش
 • شهر: ارومیه
 • تلفن فروش: 32720023-044 تلفن خدمات پس از فروش: 32720023-044
 • نمابر فروش: 32722091-044 نمابر خدمات پس از فروش: 32722091-044
 • آدرس: اروميه، بلوار فرودگاه ، روبروي دانشگاه آزاد
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1256

 • نام و نام خانوادگی: خالد شاهیجانی
 • شهر: بوکان
 • تلفن فروش: 46271466-044 تلفن خدمات پس از فروش: 46271466-044
 • نمابر فروش: 46257297-044 نمابر خدمات پس از فروش: 46257297-044
 • آدرس: بلوار میاندوآب، پائین تراز دانشگاه پیام نور، روبروی جایگاه CNG
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1257

 • نام و نام خانوادگی: عباسقلی افشارنیا
 • شهر: خوی
 • تلفن فروش: 36441213-044 تلفن خدمات پس از فروش: 36441213-044
 • نمابر فروش: 36444396-044 نمابر خدمات پس از فروش: 36444396-044
 • آدرس: خوی، بلوار شهيد مطهري
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 132/2

 • نام و نام خانوادگی: محمد کدخدا
 • شهر: بوکان
 • تلفن فروش: 46223912-044
 • آدرس: خیابان شهید بهشتی ،سه راه پهلوانی ،فروشگاه موتورسیکلت کدخدا

خدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 132/3

 • نام و نام خانوادگی: حسن گلشنی
 • شهر: سلماس
 • تلفن خدمات پس از فروش: 35227442-044
 • آدرس: خیابان مدرس ،تقاطع اشرفی اصفهانی ،فروشگاه موتورسیکلت گلشنی

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 132/5

 • نام و نام خانوادگی: جعفر اسماعیلی اقدم
 • شهر: ارومیه
 • تلفن فروش: 32343799-044
 • آدرس: خیابان مجاهد 1 ،پلاک 153

خدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 132/6

 • نام و نام خانوادگی: میررشید طباطبائی رضائی
 • شهر: ارومیه
 • تلفن خدمات پس از فروش: 32240315-044
 • آدرس: نه پله ،همافر2 ،آخر کوچه7 ،موتور سازی کوشا