نمايندگی ها | گروه بهمن

فروشخدمات پس از فروشخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3451

 • نام و نام خانوادگی: علی رضا قلی زاده
 • شهر: بندرعباس
 • تلفن فروش: 32584386-076 تلفن خدمات پس از فروش: 32584387-076
 • نمابر فروش: 32584388-076 نمابر خدمات پس از فروش: 32584388-076
 • آدرس: بندر عباس، اتوبان شهید رجایی جنب پمپ بنزین و خدمات دفاهی شهدا الحسین
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1851

 • نام و نام خانوادگی: سيد رحمان سجادي
 • شهر: بندرعباس
 • تلفن فروش: 33664445-076 تلفن خدمات پس از فروش: 33664445-076
 • نمابر فروش: 33673966-076 نمابر خدمات پس از فروش: 33673966-076
 • آدرس: بندرعباس، چهار راه نخل ناخدا، محله طلابند، پشت نقلیه مخابرات
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 129

 • نام و نام خانوادگی: سام صیادی
 • شهر: بندرعباس
 • تلفن فروش: 32237511-076
 • نمابر فروش: 32237510-076
 • آدرس: میدان قدس ،خیابان شهید حقانی ، نبش کوچه قدس 9 ، جنب بانک تعاون ، فروشگاه موتورسیکلت سام صیادی

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 129/1

 • نام و نام خانوادگی: غلامحسن نجمی
 • شهر: بندرعباس
 • تلفن فروش: 32241197-076
 • آدرس: بلوار امام خمینی ،سه راه دلگشا ،فروشگاه نجمی موتور

خدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 129/3

 • نام و نام خانوادگی: محمد رحیمی
 • شهر: قشم
 • تلفن فروش: 35266420-076
 • آدرس: بندر درگهان ،فروشگاه درخشان

فروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 129/8

 • نام و نام خانوادگی: حمید رضا یوسفی
 • شهر: میناب
 • تلفن فروش: 52222747-076
 • آدرس: بلوارامام خمینی ، روبروی شهرداری

فروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 129/9

 • نام و نام خانوادگی: مهران نجمی
 • شهر: بندر عباس
 • تلفن فروش: 12221527-076
 • آدرس: میدان قدس ،فروشگاه قطعات یدکی مهران