نمايندگی ها | گروه بهمن

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 128

 • نام و نام خانوادگی: ایوب جعفریان
 • شهر: ایلام
 • تلفن فروش: 32248081-084 تلفن خدمات پس از فروش: 32241871-084
 • نمابر خدمات پس از فروش: 32227659-084
 • آدرس: ایلام، خیابان اشرفی اصفهانی، نبش کوچه صیدی(آدرس فروش) بلوار آزادی، پایین تر از مجتمع توریستی آفتاب( آدرس خدمات پس از فروش)
 • نقشه مکان یاب

خدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 135/6

 • نام و نام خانوادگی: حبیب اله رحمتی
 • شهر: ابدانان
 • تلفن خدمات پس از فروش: 6227253-0842
 • آدرس: خیابان مطهری پایین تر از مسجد جامع ،فروشگاه بوتک سیکلت

خدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 135/7

 • نام و نام خانوادگی: حیدر اسدی
 • شهر: ایلام
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33367621-084
 • آدرس: 24 متری اشرفی اصفهانی ، تعمیرگاه موتورسیکلت اسدی

خدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 135/8

 • نام و نام خانوادگی: رسول پور رسولی
 • شهر: ایوان غرب
 • آدرس: خیابان شهید باهنر ،چهارراه شهید باهنر ،روبروی اداره برق

خدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 135/9

 • نام و نام خانوادگی: بشارسوخته زاری
 • شهر: مهران
 • تلفن خدمات پس از فروش: 28223869-084
 • آدرس: فاز 4 ،بلوار پاسداران ،جنب نانوائی بربری