نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3411

 • نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا نبوی
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 42256233-34 تلفن خدمات پس از فروش: 42256233-34
 • نمابر فروش: 42257548-34 نمابر خدمات پس از فروش: 42257548-34
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: سیرجان، بلوار شاهد (کمربندی) روبروی بلوار صادقی
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 101

 • نام و نام خانوادگی: منصور ژائین تن
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 32730949-034 تلفن خدمات پس از فروش: 32730949-034
 • نمابر خدمات پس از فروش: 33412730-034
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: کرمان، ابتدای جاده شرف آباد، بلوار قائم، نبش قائم 2
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 1831

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا ميرزائي
 • شهر: رفسنجان
 • تلفن فروش: 34327142-034 تلفن خدمات پس از فروش: 34327142-034
 • نمابر فروش: 34332602-034 نمابر خدمات پس از فروش: 34332602-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 16
 • آدرس: رفسنجان، بلوار مطهري، بعد ازباسکول طیبی، نمايندگي گروه بهمن
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1833

 • نام و نام خانوادگی: منصور ژائين تن
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 32730949-034 تلفن خدمات پس از فروش: 32730949-034
 • نمابر فروش: 32730950-034 نمابر خدمات پس از فروش: 32730950-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 16
 • آدرس: کرمان، ابتداي جاده شرف آباد(بلوار قائم)، نبش قائم دو
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 1834

 • نام و نام خانوادگی: محمد مهدیزاده گزوئی
 • شهر: زرند
 • تلفن فروش: 33426645-034 تلفن خدمات پس از فروش: 33426645-034
 • نمابر فروش: 33438003-034 نمابر خدمات پس از فروش: 33438003-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 12و 15 الي 17
 • آدرس: زرند ،جاده رفسنجان،روبروی سه راه محمدآباد، نمایندگی گروه بهمن
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1835

 • نام و نام خانوادگی: مجتبي صالحي مقدم
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 32523785-034 تلفن خدمات پس از فروش: 32523785-034
 • نمابر فروش: 32520091-034 نمابر خدمات پس از فروش: 32520091-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش8 الي 13:30و 14:30 الي 17
 • آدرس: کرمان، جاده تهران، خیابان اتورفسنجان، ساختمان اتورفسنجان
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 1836

 • نام و نام خانوادگی: عليرضا شول
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 42305858-034 تلفن خدمات پس از فروش: 42305858-034
 • نمابر فروش: 42334787-034 نمابر خدمات پس از فروش: 42334787-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 12 و 15 الي 18
 • آدرس: سیرجان،بلوار شهید عباسپور، خ خورشید، روبروی نمایندگی ایران خودرو ،نمایندگی گروه بهمن
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1837

 • نام و نام خانوادگی: حسین صنعتی هوتکی
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 33329733-034 تلفن خدمات پس از فروش: 33329733-034
 • نمابر فروش: 33329500-034 نمابر خدمات پس از فروش: 33329500-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 7:30 الي 12:30و 15 الي 19
 • آدرس: کرمان، بزرگراه امام بعد از میدان پژوهش، به طرف میدان بیرم آباد
 • نقشه مکان یاب

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 1839

 • نام و نام خانوادگی: محمود کریمی افشار
 • شهر: جیرفت
 • تلفن فروش: 43350396 - 43310192-034 تلفن خدمات پس از فروش: 43310197-034
 • نمابر فروش: 43350393-034 نمابر خدمات پس از فروش: 43264917-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 7:30 الي 11و 15 الي 17
 • آدرس: جیرفت، میدان انقلاب، بلوار امام رضا
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1841

 • نام و نام خانوادگی: محمد رضائی پور مشيزی
 • شهر: بردسیر
 • تلفن فروش: 33522952-034 تلفن خدمات پس از فروش: 33522952-034
 • نمابر فروش: 33527461-034 نمابر خدمات پس از فروش: 33527461-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 15 الي 18
 • آدرس: بردسير، بلوار 22 بهمن، جنب مشعل گاز
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1842

 • نام و نام خانوادگی: غلامحسین زینلی
 • شهر: کهنوج
 • تلفن فروش: 43204642-034 تلفن خدمات پس از فروش: 43204642-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 12 و 15 الي 18
 • آدرس: کهنوج، بلوار شهید بهشتی، بعد از میدان شهسواری
 • نقشه مکان یاب

فروش قطعه
نمایندگی شماره 2834

 • نام و نام خانوادگی: محمود حاج حسيني
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 33336565-034
 • نمابر فروش: 33336565-034
 • آدرس: خيابان سرباز - روبروي كوچه 16(بانك كشاورزي)
 • نقشه مکان یاب

فروش قطعه
نمایندگی شماره 2835

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا عسگرزاده
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 43213021-034
 • آدرس: چهارراه دهخدا روبروي بانك ملي شعبه 17 شهريور
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3831

 • نام و نام خانوادگی: نصراله فردوسی
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 32265250-034
 • نمابر فروش: 32225199-034
 • آدرس: خیابان استاد مطهری -سه راه احمدی - نمایندگی گروه بهمن
 • نقشه مکان یاب

فروش قطعه
نمایندگی شماره 4831

 • نام و نام خانوادگی: منصور خادمي
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 34383977-034
 • نمابر فروش: 34381072-034
 • آدرس: بلوار جمهوري اسلامي - نرسيده به پمپ بنزين نمایندگی مزدا
 • نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 122/14

 • نام و نام خانوادگی: مهدی ناجی
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 33342838-034
 • آدرس: خیابان میرزا رضا ، بین کوچه 14و 16 ، نمایشگاه موتورسیکلت ناجی

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 122/15

 • نام و نام خانوادگی: حسین حسینی
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 33317067-034
 • آدرس: خیابان میرزا رضای کرمانی ، فروشگاه موتورسیکلت حسینی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 122/2

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا صبوری
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 3223329-0345
 • آدرس: بلوار دکتر صادقی ،بین چهارراه قدس و دهخدا ، موتورسیکلت صبوری

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 122/4

 • نام و نام خانوادگی: رضا عیش آبادی
 • شهر: بم
 • تلفن فروش: 44313909-034
 • نمابر فروش: 44341233-034
 • آدرس: بلوار امام ، جنب کوچه قاسم زاده