نمايندگی ها | گروه بهمن

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 317

 • نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین ابراهیمی
 • شهر: سنندج
 • تلفن خدمات پس از فروش: 91002786-87-087
 • نمابر خدمات پس از فروش: 33360212-087
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: بالاتر از پلیس راه سنندج به همدان - سه راهی خیاره - جنب تالار بزرگ نیلا

فروش قطعه
نمایندگی شماره 7911

 • نام و نام خانوادگی: افشار اکبری
 • شهر: سقز
 • تلفن فروش: 36249000-87
 • نمابر فروش: 36248441-87
 • آدرس: بلوار هفت تیر، روبروی بانک صادرات شعبه تره بار

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 128

 • نام و نام خانوادگی: عبدالباقی ابراهیمی
 • شهر: بانه
 • تلفن فروش: 34240352-087
 • آدرس: خیابان خیام ،جنب گرمابه بیستون ، فروشگاه خلیج الخیر

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 128/2

 • نام و نام خانوادگی: مجید قربانی
 • شهر: بیجار
 • تلفن فروش: 38229120-087 تلفن خدمات پس از فروش: 3822687-087
 • آدرس: خیابان امیر نظام گروسی ،فروشگاه موتورسیکلت قربانی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 128/3

 • نام و نام خانوادگی: هاویار ابراهیمی
 • شهر: سنندج
 • تلفن فروش: 33688034-087
 • نمابر فروش: 33245296-087
 • آدرس: میدان نبوت ،خیابان ویس القرنی ، فروشگاه هوندا

فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 128/6

 • نام و نام خانوادگی: محمد قبادی
 • شهر: کامیاران
 • تلفن فروش: 35529818-087
 • آدرس: خیابان اسد آبادی ، جنب پل ،فروشگاه تهران موتور