نمايندگی ها | گروه بهمن

فروشخدمات پس از فروشخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3231

 • نام و نام خانوادگی: علی قربان محمدی آرا
 • شهر: اراک
 • تلفن فروش: 33544105-086 تلفن خدمات پس از فروش: 33544166-086
 • نمابر فروش: 33544167-086 نمابر خدمات پس از فروش: 33544167-086
 • آدرس: اراک، کیلومتر 10جاده تهران، جنب نمایندگی ایران خودرو دیزل
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 110

 • نام و نام خانوادگی: نبی اله خسروی
 • شهر: اراک
 • تلفن فروش: 34131719-086 تلفن خدمات پس از فروش: 34131719-34130824-086
 • نمابر خدمات پس از فروش: 34131720-086
 • آدرس: اراک، کیلومتر 4 جاده اراک، تهران
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 1171

 • نام و نام خانوادگی: علی قربان محمدی آرا
 • شهر: اراک
 • تلفن فروش: 33544105-086 تلفن خدمات پس از فروش: 33544166-086
 • نمابر خدمات پس از فروش: 33544167-086
 • آدرس: اراک، کیلومتر 10 جاده تهران، جنب نمایندگی ایران خودرو
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1532

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا بهرامي
 • شهر: خمين
 • تلفن فروش: 46226322-086 تلفن خدمات پس از فروش: 46226322-086
 • نمابر فروش: 46229820-086 نمابر خدمات پس از فروش: 46229820-086
 • آدرس: خمين، كمربندي آيت اله مطهري، جنب اداره دارائي
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1534

 • نام و نام خانوادگی: يوسف شوکتی
 • شهر: ساوه
 • تلفن فروش: 42426441-086 تلفن خدمات پس از فروش: 42426441-086
 • نمابر فروش: 4226441-086 نمابر خدمات پس از فروش: 4226441-086
 • آدرس: ساوه، ميدان سرداران، کمربندی جديدالاحداث جنوب، روبروی پارک فلاحت
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 130/3

 • نام و نام خانوادگی: حسین مایلی
 • شهر: اراک
 • تلفن فروش: 32775511-086
 • نمابر فروش: 32192328-086
 • آدرس: خیابان امام ، بلوار پژمان ،خیابان میرزای شیرازی ،انتهای کوچه کتابخانه ، جنب دبیرستان امام محمد باقر

خدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 130/5

 • نام و نام خانوادگی: حسین هادی
 • شهر: دلیجان
 • تلفن فروش: 44221711-086
 • آدرس: خیابان بهشتی شمالی ،روبروی پاساژ فتح ،موتورسیکلت هادی