نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 235

 • نام و نام خانوادگی: حسن حاج طاهری
 • شهر: قزوین
 • تلفن فروش: 33564722-283 تلفن خدمات پس از فروش: 33564722-283
 • نمابر خدمات پس از فروش: 33563003-283
 • آدرس: قزوین، ابتدای جاده تاکستان ( دوراهی همدان )، روبروی باسکول 60 تنی صداقت نو

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 512

 • نام و نام خانوادگی: فیروز کاکاوند
 • شهر: قزوین
 • تلفن فروش: 33577372-028
 • آدرس: قزوین، کیلومتر 5 جاده بوئین زهرا، نرسیده به پمپ بنزین

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1331

 • نام و نام خانوادگی: عبدالحسين ميرداماد
 • شهر: قزوين
 • تلفن فروش: 33565256-028 تلفن خدمات پس از فروش: 33565256-028
 • نمابر فروش: 33555401-028 نمابر خدمات پس از فروش: 33555401-028
 • آدرس: قزوين، دوراهی همدان، ابتدای جاده تاکستان، سمت چپ روبروی ترمینال مینی بوسها
 • نقشه مکان یاب

فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 120

 • نام و نام خانوادگی: علی عابدی
 • شهر: قزوین
 • تلفن فروش: 33553609-028
 • آدرس: خیابان شهداء ، جنب مسجد جامع ،فروشگاه عابدی

خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 120/14

 • نام و نام خانوادگی: علی رضا رزاقی
 • شهر: الوند
 • تلفن فروش: 32228450-028
 • آدرس: خیابان شهید بهشتی ،تقاطع 10متری امام ،پلاک 40

خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 120/16

 • نام و نام خانوادگی: سید جلال عرب
 • شهر: قزوین
 • تلفن فروش: 33575093-028
 • آدرس: خیابان راه آهن ،نبش کوچه کوزه گران ،روبروی فروشگاه بسیجیان

خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 120/17

 • نام و نام خانوادگی: غضنفر مهرعلیان
 • شهر: اسفرورین
 • تلفن فروش: 34473545-028
 • آدرس: بلوار امام خمینی ،نبش کوچه یاران

خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 120/18

 • نام و نام خانوادگی: علی اکبر امینی
 • شهر: ارداق
 • تلفن فروش: 34432989-028
 • آدرس: اول خیابان ولیعصر ،پلاک 104

خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 120/19

 • نام و نام خانوادگی: علی حاجی زاده
 • شهر: خرم دشت تاکستان
 • تلفن فروش: 35752861-028
 • آدرس: خیابان امام ،پلاک 125 ، فروشگاه لوازم یدکی حاجی زاده

خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 120/5

 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل رحمانی
 • شهر: تاکستان
 • تلفن فروش: 35223993-028
 • آدرس: خیابان امام ،روبروی بانک سپه جدید

فروش موتور
نمایندگی شماره 120/6

 • نام و نام خانوادگی: مهدی بابا قصابها
 • شهر: قزوین
 • تلفن فروش: 33564373-028
 • نمابر فروش: 33574540-028
 • آدرس: خیابان راه آهن ، روبروی انبار سردار ، نبش کوچه معصومی

فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 120/9

 • نام و نام خانوادگی: محمد فصیح رامندی
 • شهر: دان اصفهان
 • تلفن فروش: 24535304-028
 • آدرس: خیابان بسیج ، جنب داروخانه ، لوازم هوندا