نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2501

 • نام و نام خانوادگی: علی فتحی زاده
 • شهر: قم
 • تلفن خدمات پس از فروش: 36642629-025
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: جاده قدیم تهران، نبش کوچه 20، نمایندگی بهمن دیزل

فروش محصولاتخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3451

 • نام و نام خانوادگی: حسین میری
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36606822-025
 • نمابر فروش: 36606822-025
 • آدرس: قم - خيابان امام خمينی - جنب بانک ملت مرکزی - نمايندگی گروه بهمن

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 4451

 • نام و نام خانوادگی: سیدعباس میری
 • شهر: قم
 • تلفن خدمات پس از فروش: 36605020-025
 • نمابر خدمات پس از فروش: 36704151-025
 • ساعت كار: 8 الي 13 و 15:30 الي 18
 • آدرس: خیابان امام - جنب پمپ بنزین

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 121/1

 • نام و نام خانوادگی: منصور شیخ هادی
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 38858411-025
 • نمابر فروش: 38858400-025
 • آدرس: خیابان نیروگاه ،نبش توحید 34

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 121/5

 • نام و نام خانوادگی: مهدی عباسی
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36600831-025
 • آدرس: میدان مطهری ، خیابان خاکفرج ، جنب کوچه 75، پلاک 116