نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 1151

 • نام و نام خانوادگی: سید حسین میری
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36606822-025
 • نمابر فروش: 36501208-025
 • آدرس: خیابان امام، جنب بانک ملت مرکزی، بعد از پمپ بنزین

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1452

 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل آخوندی
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36500095-025 تلفن خدمات پس از فروش: 36500095-025
 • نمابر فروش: 36500926-025 نمابر خدمات پس از فروش: 36500926-025
 • آدرس: قم، خیابان اراک، نبش کوی 17
 • نقشه مکان یاب

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3451

 • نام و نام خانوادگی: سید حسین میری
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36606822-025 تلفن خدمات پس از فروش: 36606822-025
 • نمابر فروش: 36646125-025 نمابر خدمات پس از فروش: 36646125-025
 • آدرس: قم، خيابان امام خمينی، جنب بانک ملت مرکزی

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 4451

 • نام و نام خانوادگی: سیدعباس میری
 • شهر: قم
 • تلفن خدمات پس از فروش: 36605020-025
 • نمابر خدمات پس از فروش: 36704151-025
 • آدرس: خیابان امام - جنب پمپ بنزین
 • نقشه مکان یاب

فروش خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 121

 • نام و نام خانوادگی: رضا اکبری
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36632368-025
 • نمابر فروش: 36603239-025
 • آدرس: سی متری کیوان فر ،نبش 12متری امام خمینی ،فروشگاه موتورسیکلت اکبری

فروش خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 121/1

 • نام و نام خانوادگی: منصور شیخ هادی
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 38858411-025
 • نمابر فروش: 38858400-025
 • آدرس: خیابان نیروگاه ،نبش توحید 34

خدمات پس از فروش فروش قطعه موتور
نمایندگی شماره 121/5

 • نام و نام خانوادگی: مهدی عباسی
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36600831-025
 • آدرس: میدان مطهری ، خیابان خاکفرج ، جنب کوچه 75، پلاک 116

خدمات پس از فروش موتور
نمایندگی شماره 121/6

 • نام و نام خانوادگی: عباس رمضانی
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36672122-025
 • آدرس: سپاه قم