نمايندگی ها | گروه بهمن

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2301

 • نام و نام خانوادگی: حامد لطفی کلهر
 • شهر: گرمسار
 • تلفن فروش: 3420317- 34202676-023 تلفن خدمات پس از فروش: 34202676-023
 • نمابر خدمات پس از فروش: 34203017-023
 • آدرس: گرمسار، کیلومتر 3 جاده گرمسار به تهران، جنب پلیس راه
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1113

 • نام و نام خانوادگی: مسعود کلاته
 • شهر: شاهرود
 • تلفن فروش: 32244126-7-023 تلفن خدمات پس از فروش: 32244126-7-023
 • نمابر فروش: 32240396-023 نمابر خدمات پس از فروش: 32240396-023
 • آدرس: شاهرود ميدان امام رضا، بلوار امام رضا ،بعداز بریدگی اول، سمت چپ، جنب نمایندگی ایران خودرو
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1114

 • نام و نام خانوادگی: حسین علی حسینی
 • شهر: دامغان
 • تلفن فروش: 35243782-023 تلفن خدمات پس از فروش: 35243782-023
 • نمابر فروش: 35231170-023 نمابر خدمات پس از فروش: 35231170-023
 • آدرس: دامغان،خیابان شهید بهشتی
 • نقشه مکان یاب

خدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 118/10

 • نام و نام خانوادگی: علی حسین پور
 • شهر: شاهرود
 • تلفن فروش: 33370200-027
 • آدرس: خیابان ولیعصر ، بالاتر از بانک سپه ، لوازم یدکی حسین پور

خدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 118/11

 • نام و نام خانوادگی: حسین ملهی
 • شهر: سمنان
 • تلفن فروش: 33463781-023
 • آدرس: بلوار ولایت ، پشت نمایشگاه اتوموبیل جهان

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 118/3

 • نام و نام خانوادگی: سید مرتضی میرسیدی
 • شهر: دامغان
 • تلفن فروش: 35249750-023
 • آدرس: میدان شهداء ، گالری موتورسیکلت سید مرتضی

فروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 118/9

 • نام و نام خانوادگی: مهدی قربانی
 • شهر: شاهرود
 • تلفن فروش: 32227025-023
 • آدرس: خیابان مصلی ، روبروی حسینیه برنجی ،پلاک 76