نمايندگی ها | گروه بهمن

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 132

 • نام و نام خانوادگی: محمد هاشم زهی
 • شهر: زاهدان
 • تلفن فروش: 33527931-054 تلفن خدمات پس از فروش: 33527931-054
 • نمابر خدمات پس از فروش: 33527930-054
 • آدرس: زاهدان، میدان راه و ترابری، ابتدای کمربندی شهید کلانتری
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1812

 • نام و نام خانوادگی: منصور سرابندي
 • شهر: زابل
 • تلفن فروش: 32288000-054 تلفن خدمات پس از فروش: 32288000-054
 • نمابر فروش: 32288001-054 نمابر خدمات پس از فروش: 32288001-054
 • آدرس: زابل، بلوار امام رضا،نرسیده به فلکه قائم آباد، مجتمع تجاری سرابندی
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1813

 • نام و نام خانوادگی: عبدالواحد کشاورز
 • شهر: ایرانشهر
 • تلفن فروش: 37228020-054 تلفن خدمات پس از فروش: 37228020-054
 • نمابر فروش: 37221506-054 نمابر خدمات پس از فروش: 37221506-054
 • آدرس: ایرانشهر، میدان ولایت، خیابان شهید مالکی
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1814

 • نام و نام خانوادگی: محمد هاشم زهی
 • شهر: زاهدان
 • تلفن فروش: 33527931-054 تلفن خدمات پس از فروش: 33527931-054
 • نمابر فروش: 33527930-054 نمابر خدمات پس از فروش: 33527930-054
 • آدرس: میدان راه وترابری، ابتدای کمربندی شهید کلانتری
 • نقشه مکان یاب

فروشموتور
نمایندگی شماره 134

 • نام و نام خانوادگی: عبدالحکیم بهرام زهی
 • شهر: سرباز
 • تلفن فروش: 56232164-054
 • آدرس: پیشین ، جنب شرکت حمل و نقل آذر بار نمایندگی موتورسیکلت برادران بهرام زهی

خدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 134/10

 • نام و نام خانوادگی: احمد دهواری
 • شهر: سراوان
 • تلفن فروش: 85243346-054
 • آدرس: خیابان امام خمینی ،جنب بانک سپه ، فروشگاه دهواری و پسران

خدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 134/12

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا صوفیانی
 • شهر: زابل
 • تلفن فروش: 22239709-054
 • آدرس: خیابان دکتر مهدی هاشمی ،جنب بسیج خواهران ،پلاک 13

خدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 134/9

 • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل عباسیان
 • شهر: خاش
 • تلفن فروش: 34216160-054
 • آدرس: خیابان شهید نیکبخت ،تعمیرگاه موتورسیکلت عباسیان