نمايندگی ها | گروه بهمن

فروشخدمات پس از فروشفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 125

 • نام و نام خانوادگی: علی رستمی
 • شهر: زنجان
 • تلفن فروش: 33789078-9-024 تلفن خدمات پس از فروش: 33789078-9-024
 • نمابر خدمات پس از فروش: 33789081-024
 • آدرس: زنجان، خیابان خرمشهر، میدان بسیج به سمت تهران جنب نمایندگی سایپا
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1312

 • نام و نام خانوادگی: علی رستمی
 • شهر: زنجان
 • تلفن فروش: 33789078-024 تلفن خدمات پس از فروش: 33789078-024
 • نمابر فروش: 33789081-024 نمابر خدمات پس از فروش: 33789081-024
 • آدرس: زنجان، ميدان بسيج، ابتدای جاده تهران، جنب نمایندگی سایپا
 • نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 117/1

 • نام و نام خانوادگی: تاجیک کلانتری
 • شهر: خرمدره
 • تلفن فروش: 35524410-024 تلفن خدمات پس از فروش: 35527070-024
 • آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، جنب موسسه ایران چاپ ، پلاک 107

فروشموتور
نمایندگی شماره 117/3

 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل قزلباش
 • شهر: زنجان
 • تلفن فروش: 33322779-024
 • آدرس: خیابان بعثت ،ابتدای خیابان فدائیان اسلام ،پلاک 296، فروشگاه امیر

خدمات پس از فروشفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 117/4

 • نام و نام خانوادگی: علی بهرامی هیدج
 • شهر: هیدج
 • تلفن فروش: 25750131-024
 • آدرس: خیابان حکیم هیدجی ،خیابان شهید شیروی ،فروشگاه ایران دوچرخ

خدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 117/5

 • نام و نام خانوادگی: اوصانلو
 • شهر: زنجان
 • تلفن فروش: 33469813-024
 • آدرس: خیابان بی سیم ، خیابان خیام ،تعمیرگاه تیزرو یدک

خدمات پس از فروشموتور
نمایندگی شماره 117/6

 • نام و نام خانوادگی: حسین عباس آبادی
 • شهر: ابهر
 • تلفن فروش: 25222918-024
 • آدرس: خیابان ولیعصر ، میدان شهید رجایی ،روبروی پارک