SAIC Maxus | گروه بهمن
SAIC Maxus

SAIC Maxus

شرکت SAIC Maxus
شرکت  SAIC Maxus  یکی از زیر مجموعه های گروه شانگهای اتومبیل می باشد که از بزرگترین شرکت های خودروساز کشور چین محسوب می گردد. شرکت Maxus SAIC  در حوزه خودروهای تجاری شامل ون ، مینی بوس و  خودروهای تجاری چند منظوره فعالیت دارد.  شرکت SAIC Maxus همکاری خود را با گروه بهمن در سال  2013  در قالب واردات خودرو مینی بوس 16 نفره مکسوس آغاز کرده است.