ا طلاعیه | گروه بهمن

ا طلاعیه

  • تاريخ انتشار : دوشنبه 12 آذر 1397
ا طلاعیه

اخيراً در پي انتشار برخي اخبار در شبكه هاي اجتماعي پيرامون تعداد توليد و فروش خودروي H2 در آبان ماه به اطلاع مي رساند: آمار توليد و فروش كليه خودروهاي توليدي داخل به صورت رسمي از سوي شركت هاي توليد كننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي گردد. آمار ارائه شده مربوط به توليد آبان ماه شركت و تعهدات تحويل شهريورماه بوده كه به دليل مشكل تامين قطعات CKD از تأمين كننده هاي خارجي ناشي از تحريم هاي اخير صنعت خودرو به وقوع پيوسته است.
همچنين از اين تعداد خودرو، بخشي به خاطر كسري قطعات، قابليت تجاري شدن و تحويل ندارند.
اميد است با تامين كسري قطعات بتوان تعهدات شهريور ماه را تكميل و نسبت به انجام مابقي آن نيز اقدام نمود.
لازم به توضيح است نشر هرگونه  اطلاعات غيرموثق در اين رابطه و در اين برهه زماني بحراني نتيجه اي جز تشويش أفكار عمومي را در پي نخواهد داشت.