شرایط فروش نقدی وانت کارا تک کابین و دوکابین | گروه بهمن

شرایط فروش نقدی وانت کارا تک کابین و دوکابین

  • تاريخ انتشار : دوشنبه 11 شهریور 1398
شرایط فروش نقدی وانت کارا تک کابین و دوکابین

   شرایط فروش نقدی شهریور ماه خودروی وانت کارا با قیمت قطعی به صورت اینترنتی (به تعداد محدود) از ساعت 9 صبح روز  سه شنبه مورخ 1398/06/12 تـا زمـان تـکمیـل ظـرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:
با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام برای مصرف کننده نهایی خودرو، شرکت بهمن موتور فیلترهایی را مطابق شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیلاً تشریح شده، قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتری از سوی شرکت بهمن موتور یکطرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.
فروش صرفاً به صورت  اینترنتی و از طریق آدرس های ذیل قابل انجام می باشد:

http://bahman.iranecar.com 
 www.iranecar.com

قواعد و ضوابط مهم:
-    ثبت نام از طریق آدرس های فوق انجام و سایر مراحل (تشکیل پرونده، تحویل خودرو و مدارک، و غیره) در عاملیت انتخاب شده صورت می پذیرد.
-    در این روش فروش، صلح به غیر امکانپذیر نمی باشد. 
-    با توجه به اینکه در روش فروش فوری به محض انجام ثبت نام، امکان تخصیص وجود خواهد داشت، لازم است تا در صورت تمایل مشتری به انصراف، حتماً از عدم تخصیص خودرو اطمینان حاصل شود در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود. ضمنا در صورت انصراف، سودی به مبلغ پرداختی مشتری تعلق نخواهد گرفت.
-    عاملیت فروش، مجاز به ثبت نام با کد مشتری حقوقی خود می باشد.
-    پس از ثبت نام، امکان تغییر رنگ و یا تغییر عاملیت میسر نخواهد بود.
-    مشتریان پس از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی و واریز وجه قرارداد و انتخاب عاملیت، می بایست ظرف 72 ساعت کاری نسبت به تحویل مدارک خود به صورت کامل و صحیح مطابق دستورالعمل ها و آیین نامه های شرکت به نمایندگی محل تحویل(انتخابی در هنگام ثبت نام) اقدام نمایند. در صورت عدم رعایت این موضوع، شرکت مسئولیتی در تحویل خودرو در بازه متعهد شده نخواهد داشت.
-    ثبت نام صرفاً در صورت انتخاب عاملیت، معتبر خواهد بود. بدیهی است شرکت هیچگونه تعهدی به تحویل خودرو در خصوص پرداخت ها و ثبت نام هایی که عاملیت محل تحویل آنها انتخاب نشده، نخواهد داشت.
-    به موجب این روش فروش، مشتری مطلع و آگاه می گردد که می باید کلیه وجوه پیش پرداخت را به صورت اینترنتی فقط در وجه شرکت بهمن موتور واریز و تحویل نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع، بیعی فی مابین طرفین منعقد نشده و در نتیجه شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال متقاضی نخواهد داشت.
-    در صورتیکه اطلاعات وارد شده مشتریان، ناقص و یا فاقد صحت باشد و یا به هر دلیلی وجوه پرداختی به صورت کامل و مطابق بخشنامه نباشد، شرکت بهمن موتور تعهدی در خصوص واگذاری خودرو نخواهد داشت و مجاز به ابطال قرارداد بصورت یکطرفه و عودت وجه به حساب مبدا خواهد بود.
-    در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو، معادل 2.5% (ماهانه) جریمه تاخیر به صورت روزشمار محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. سود تاخیر تنها به پرونده هایی تعلق می گیرد که ارسال مدارک مشتری و پرداختی های مشتری برابر شرایط این بخشنامه صورت گرفته باشد.
-    با توجه به محدودیت این طرح، احتمال تکمیل ظرفیت وجود دارد. بدیهی است به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام خودروی مربوطه متوقف خواهد شد؛ لذا ضروری است این موضوع در زمان ثبت نام در نظر قرار گیرد.
-    این روش فروش بدون حصول تمامی شرایط مندرج، فاقد اعتبار بوده و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند.
-    با توجه به اینکه احتمال دارد، برخی از کارت های بانکی دارای سقف پرداخت باشند، لازم است تا پیش از اقدام به ثبت نام، از افزایش سقف پرداخت کارت بانکی خود اطمینان حاصل نمایند.
-    واگذاری خودرو به مشتری از محل امانی عاملیت، امکانپذیر می باشد.

-    صدور شناسنامه مالکیت، کارت خودرو و کارت سوخت توسط واحد شماره گذاری پلیس راهور ناجا انجام می پذیرد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.
-    مشخصات فنی و سایر امکانات خودرو منطبق با تیپ خودروی مورد تقاضا ـ که در زمان تنظیم توافق نامه مشخص گردیده ـ ملاک تحویل خودرو خواهد بود و هر گونه مغایرت احتمالی مشخصات خودروی تحویلی با کاتالوگ ها و بروشورها و آگهی های منتشره، تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند. متقاضی طرح هرگونه ادعای معارضی را از خود سلب و اسقاط نمود
-    در صورت تحقق فورس ماژور از جمله تحریم، جنگ، اعتصاب، سیل، زلزله، حوادث غیر مترقبه و غیره، اگر شرکت قادر به تولید و تحویل خودرو/خودروهای ثبت نامی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ وقوع فورس ماژور نباشد؛ در صورت موافقت طرفین، بجای آن/آنها از سایر خودرو/خودروهای تولیدی شرکت با رعایت شرایط قانونی و قراردادی آن/آنها به متقاضی واگذار می شود. در غیر این صورت، ضمن حق فسخ قرارداد توسط هریک از طرفین، وجه پرداختی به خریدار مسترد و هیچگونه سود و خسارتی به خریدار/ خریداران تعلق نمی گیرد.
-    عاملیت محترم می بایست این بخشنامه را برای اطلاع بیشتر در محل رویت مشتریان قرار دهند.

مدارک مورد نیاز:
1-    تکمیل و تایید فرم قرارداد فروش توسط متقاضی می بایست صورت پذیرد همچنین اخذ امضاء و اثر انگشت مشتری در ذیل تمامی برگه های قرارداد و مهر و امضاء عامل الزامی است.
2-    کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و در صورت داشتن صفحه توضیحات ارائه کپی آن صفحه نیز الزامی است.
3-    مدارک احراز سکونت می بایست مطابق با بخشنامه راهور ناجا و اطلاعیه های صادر شده از سوی بهمن موتور تنظیم و ارائه گردد.
4-    ارائه کد ملی، کدپستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه مشتری در زمان ثبت نام الزامی است. 
5-    اخذ حداقل یک شماره شبا (24رقمی) به همراه نام بانک مربوطه به نام مشتری و ثبت در برگه ثبت نام متقاضی توسط عاملیت، الزامی است.
6-    در صورت مغایرت اطلاعات متقاضی، هزینه اصلاح براساس آئین نامه های شرکت بر عهده متقاضی است.