مديرعامل شرکت بهمن دیزل: ارتقا به يورو 4 قيمت خودروهاي تجاري را افزايش ميدهد | گروه بهمن

مديرعامل شرکت بهمن دیزل: ارتقا به يورو 4 قيمت خودروهاي تجاري را افزايش ميدهد

  • تاريخ انتشار : شنبه 29 مهر 1391
مديرعامل شرکت بهمن دیزل: ارتقا به يورو 4 قيمت خودروهاي تجاري را افزايش ميدهد

ایسنا- مديرعامل بهمن ديزل از افزايش قيمت خودروهاي تجاري به دنبال ارتقاي استاندارد آلايندگي آنها به يورو 4 خبر داد. ميرحكيم حسيني اظهار كرد: ارتقاي استاندارد آلايندگي خودروهاي تجاري به يورو 4 تا پايان سال جاري جزو مصوبات قانوني بوده و خودروسازان متعهد به اجراي آن هستند. وي با بيان اينكه با اين حال اين موضوع تبعاتي همچون رشد قيمت اين محصولات را به دنبال دارد، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال ارتقاي يكي از انواع خودروهاي تجاري به يورو 4 براساس ارز مرجع 1226 توماني، افزايش هزينه پنج ميليون توماني را به دنبال خواهد داشت كه اين هزينه به قيمت فروش خودرو اضافه خواهد شد. حسيني ادامه داد: اين در حالي است كه در صورت عدم تخصيص ارز مرجع براي واردات قطعات و تجهيزات مربوط به استاندارد آلايندگي يورو 4، اين هزينه بسيار بيشتر از اين مقدار خواهد بود. مديرعامل بهمن ديزل افزود: از آن گذشته تمام تجهيزات و قطعات مربوط به استاندارد يورو 4 وارداتي بوده و مستلزم خروج ارز از كشور است كه شايد در شرايط فعلي خروج ارز براي واردات اين تجهيزات چندان منطقي نباشد. وي با بيان اينكه شايد بهتر باشد كه در شرايط فعلي ارتقاي استاندارد آلايندگي خودروها به يورو 4 به تعويق افتاده و به شرايط بهتري موكول شود، تصريح كرد: به هر حال تمام تجاريسازان از نظر تجهيزات فني آمادگي ارتقا به يورو 4 را دارند، اما اين كار موجب افزايش قيمت اين خودروها خواهد شد. طبق برنامه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست، استاندارد آلايندگي خودروهاي تجاري بايد تا پايان امسال به يورو 4 ارتقا يابد.