ارتباط با مشتريان | گروه بهمن


شركت *:
خودرو *:

استان *:
نمايندگی *:

1- به کدام روش اقدام به دریافت وقت پذیرش کرده اید؟
تلفنی اینترنتی حضوری ساير
2- میزان رضایت شما از نحوه دریافت وقت تان، چقدر بوده است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
3- میزان رضایت شما از بابت زمان حضورتان در مجموعه تا زمان پذیرش خودرو چقدر می باشد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
4- میزان رضایت شما از مدت زمان انجام تعمیرات چقدر می باشد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
5- میزان رضایت شما از نحوه برخود پذیرشگر و ترخیص کار چقدر می باشد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
6- میزان رضایت شما از محیط پذیرش چقدر می باشد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
7- میزان رضایت شما از کیفیت تعمیرات ارائه شده چقدر است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
8- در صورت نارضایتی بفرمایید که در کدام بخش تعمیراتی مشکل وجود داشت؟
مکانیکی برق صافکاری ساير
9- میزان رضایت شما از هزینه پرداختی بابت قطعات، چقدر می باشد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
10- میزان رضایت شما از هزینه پرداختی بابت اجرت خدمات، چقدر می باشد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
11- آیا همه عیوب مطرح شده برطرف شده است؟
بله خير
12- یا فاکتور تعمیرات در هنگام ترخیص خودرو به شما تحویل داده شده است؟
بله خير
13- آیا به شما اطلاع دادند که قعطات داغی در هنگام ترخیص خودرو باید به شما تحویل داده شده شود؟ (در صورت ورانتی بودن)
بله خير
14- آیا در هنگام تحویل خودرو بابت کارهای انجام شده توسط کارشناس توضیح کامل داده شده است؟
بله خير
15- آیا علاقمند به دریافت آموزش فنی مالکین برای خودرو خود هستید؟
بله خير
16- آیا تمایل به تعمیر خودرو در محل مورد نظرتان دارید؟
بله خير
17- آیا مایل به دریافت اطلاعیه ها و اخبار خدمات گروه بهمن می باشید؟
بله خير
18- از کدام کانال ارتباطی مایل به دریافت اطلاعیه ها و اخبار خدمات گروه بهمن می باشید؟
تلفن پیامک وب سایت شرکت ایمیل شخصی تلگرام اینستاگرام
19- آیا تاکنون از امداد سیار استفاده کرده اید؟
بله خير
20- در صورت استفاده کردن، میزان رضایت شما چقدر بوده است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

شركت *:
خودرو *:


استان *:
نمايندگی *:
1- از نحوه اطالع رسانی شرکت در مورد شرایط فروش , پیگیری خرید , زمان تحویل و...چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
2- از برخورد و پاسخگویی پرسنل نمایندگی فروش چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
3- از سهولت در روش های خرید خودرو(خرید اینترنتی ,مراجعه به نمایندگی,شرکت های لیزینگ)چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
4- از تنوع روش های فروش برای انتخاب مناسب (نقدی ,ودیعه ای,مشارکتی,لیزینگ و...) چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
5- از تامین خواسته های خود در خصوص تیپ,رنگ,آپشن و تزئینات چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
6- از مدت زمان صرف شده جهت مراحل اداری ثبت نام چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
7- از تحویل خودرو در زمان مقرر طبق قرار داد خرید چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
8- از تحویل متعلقات الزامی همراه خودرو)مطابق با ضوابط(چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
9- از سلامت خودروی خود )عدم ایراد(در زمان تحویل چقدر رضایت دارید؟.
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
10- آیا چک لیست بازرسی قبل از تحویل خودرو (PDS )در حضور شما اجرا گردید؟
بلی خیر
11- آیا خودروی شما در زمان تحویل ایراد فنی داشته است؟
بلی خیر
12- از رفع ایرادات احتمالی به هنگام تحویل خودرو چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
13- از وضعیت ظاهری خودرو در زمان تحویل از لحاظ تمیزی و پاکیزگی چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
14- از راهنمایی و نحوه آموزش استفاده از خودرو در زمان تحویل چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
15- از نحوه تحویل مدارک خودرو (شامل سند , بیمه) چقدر رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم
16- به طور کلی تا چه میزان از فرآیند فروش رضایت دارید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نظری ندارم

شركت *:
خودرو *:1- نحوه باز و بسته شدن درب ها
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
2- كيفيت رنگ بدنه
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
3- سكوت نسبی و آرامش داخل اتاق
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
4- عدم نفوذ آب, باد وگرد و غبار
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
5- قدرت و شتاب خودرو
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
6- تناسب مصرف سوخت مطابق با مشخصات مندرج در دفترچه راهنمای خودرو
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
7- عملكرد سيستم خنك كننده (رادياتور, فن, واترپمپ و ... )
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
8- وضعيت موتور (صداي موتور، عدم روغن ريزي و... )
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
9- عملكرد فرمان
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
10- عملكرد كلاچ
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
11- عملكرد گيربكس
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
12- عملكرد جلوبندي
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
13- عملكرد كمك فنرها
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
14- عملكرد ترمز (گيرایی)
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
15- عملكرد ترمز دستی
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
16- عملكرد لوازم ايمنی داخل اتاق (كمربند، ايمنی، ايربگ و...)
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
17- كيفيت صندلی ها (عملكرد، راحتی و...)
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
18- كيفيت تايرها
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
19- عملكرد و تنظيم نور چراغها
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
20- عملكرد بخاري
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
21- عملكرد كولر
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
22- عملكرد شيشه بالا برها
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
23- سيستم برق رساي ( باتري، دينام، استارتر و ... )
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
24- عملكرد ادوات برقی (آمپرها، آنتن برقی، بوق، فندك و...)
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
25- عملكرد سيستم صوتی (راديو پخش، سی دی و...)
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم
26- آيا قبلا خودروی ديگری داشته ايد؟
بلی خير

28- قبل از خريد ذهنيت شما نسبت به شركت سازنده خودرو چه بوده است؟
خيلی خوب خوب متوسط بد خيلی بد
29- پس از خريد ذهنيت شما نسبت به شركت سازنده خودرو چگونه شده است؟
خيلی خوب خوب متوسط بد خيلی بد
30- آيا بازهم از شركت سازنده خودرو خريداری می نمائيد؟
بلی خير
31- تا چه ميزان خريد خودروی خود را به ساير دوستان و آشنايان توصيه می كنيد؟
خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم

سامانه ثبت شکایات مشتری

“مشتری گرامی پس از تکمیل فرم و ثبت آن، همکاران ما جهت پیگیری درخواست ثبت شده با شما تماس خواهند گرفت”موضوع شکایت *

شركت *:
خودرو *:

مدارک موردنياز عبارت است از اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه ، مدارک احراز محل سکونت (کپی سند ملک مسکونی - ارائه جواز کسب معتبر به همراه قبض گاز، آب یا برق)

با توجه به اين که مشتريان ثبت نام‌کننده در شعب تهران، هزينه‌های شماره‌گذاری را در زمان انعقاد قرارداد می‌پردازند، در مرکز شماره‌گذاری هزينه‌ای نمی‌پردازند. هزينه‌های شماره‌گذاری مشتريان شهرستان توسط خود آنان در مراکز شماره‌گذاری پرداخت می‌شود.

خیر، حضور شخصی مشتريان گرامی در مراکز شماره‌گذاری الزامی نیست.

خیر، قیمت و شرايط فروش خودروها در کلیه شعب و نمایندگی‌های گروه بهمن در سراسر ايران یکسان است.

خیر. با توجه به تخصيص خودرو به مشتريان گرامی و صدور قانونی اسناد و مدارک که امکان ابطال آنها طبق مقررات وجود ندارد.

مشتری پس از ثبت نام می تواند فرآیند خرید خود را از طریق نمایندگی پیگیری کند.

اصل سند قطعی محضری (بنچاق) با اصل شناسنامه مالکیت (برگه سبز خودرو) یا حکم قطعی دادگاه یا وکالت فروش بلاعزل یا وکالت کاری - اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی - اصل یا کپی برابر اصل تعهدنامه محضری از مالک خودرو یا وکیل قانونی مالک - اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ تعیین شده به حساب بهمن موتور - اصل روزنامه چاپ شده در جراید کثیرالانتشار مطابق با نمونه آگهی مورد نظر سازمان (از تاریخ آگهی روزنامه می بایست 10 روز بگذرد) -اصل معرفی نامه نماینده با مهر و امضاء معتبر از سازمان مربوطه جهت متقاضیان حقوقی - تایید مالی پرونده توسط حسابداری فروش

برای دسترسی به آدرس و مشخصات نمایندگای های گروه بهمن به صفحه نمايندگان در وبسایت شرکت مراجعه نماييد.

مدارک موردنياز عبارت است از اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه خریدار، کپی مدارک احراز محل سکونت (سند ملک مسکونی یا اجاره‌نامه رسمی به همراه قبض گاز، آب یا برق به استثنای قبض تلفن) فیش نقدی یا چک بانکی در وجه شرکت بهمن موتور.

کپی برابر اصل آگهی تاسیس شرکت - کپی برابر اصل روزنامه رسمی ( از مدت اعتبار آن 2سال نگذشته باشد)- کپی برابر اصل آگهی تغییرات ( در صورت وجود هرگونه تغییرات) - ارائه کدینگ صحیح  جهت اشخاص حقوقی فاقد روزنامه رسمی مانند شهرداری . دانشگاه و ... - اصل دو نسخه معرفینامه نماینده شرکت با مهر و امضاء معتبر (توسط اشخاصی که در روزنامه رسمی به عنوان مجاز جهت امضاء قید شده باشد ) به بهمن موتور و شماره گذاری مستقر در بهمن موتور - کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده

بهمن موتور

نوع خودرو

حداکثر زمان مجاز

حداکثر کارکرد (کيلومتر)

وانت کارا و وانت كاپرا

24 ماه بعد از تاريخ شروع گارانتی

40.000

مزدا 3 جدید

36 ماه بعد از تاريخ شروع گارانتی

60.000

سواری B50F - آسا1800

24 ماه بعد از تاریخ شروع گارانتی

60.000( برخی از خودروها  به 36 ماه يا 100 هزار كيلومتر افزايش يافته اند که در ترم افزار خدمات پس از فروش مشخص شده اند)

سواری B30، سواری هاوال H2 و H9

36 ماه بعد از تاريخ شروع گارانتی

100.000

سواری دیگنیتی

36 ماه بعد از تاريخ شروع گارانتی

100.000

سواری فیدلیتی

60 ماه بعد از تاريخ شروع گارانتی

150.000

بهمن دیزل

نوع خودرو

حداکثر زمان مجاز

حداکثر کارکرد (کيلومتر)

کامیونت ها (NP75K,NP75M,NMR,NKR77) و کامیون ها(FVR,FVZ) و مینی بوس سحر

24 ماه بعد از تاريخ شروع گارانتی

200.000

کامیونت و مینی بوس شیلر 

24 ماه بعد از تاريخ شروع گارانتی

250.000

سیباموتور

نوع خودرو

حداکثر زمان مجاز

حداکثر کارکرد (کيلومتر)

کامیونت Tiger V

24 ماه بعد از تاريخ شروع گارانتی

200.000

کشنده J6

36 ماه بعد از تاريخ شروع گارانتی

200.000


طرح پرسش جديد