محصولات | گروه بهمن

بهمن موتور

مشاهده همه
دیگنیتی
دیگنیتی
دیگنیتی
جديد
فیدلیتی
فیدلیتی
فیدلیتی
جديد
وانت کارا 2000 (تک کابین)
وانت کارا 2000 (تک کابین)
وانت کارا 2000 (تک کابین)
وانت کارا 2000 (دو کابین)
وانت کارا 2000 (دو کابین)
وانت کارا 2000 (دو کابین)

بهمن ديزل

مشاهده همه
کامیون شیلر 6 تن
کامیون شیلر 6 تن
کامیون شیلر 6 تن
جديد
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
جديد
کامیون شیلر 8 تن
کامیون شیلر 8 تن
کامیون شیلر 8 تن
كاميون ایسوزو 6تن - NPR75k
كاميون ایسوزو 6تن - NPR75k
كاميون ایسوزو 6تن - NPR75k

سيباموتور

مشاهده همه
کامیون  6 تن TIGER V
کامیون 6 تن TIGER V
کامیون 6 تن TIGER V
کامیون 8 تن TIGER V
کامیون 8 تن TIGER V
کامیون 8 تن TIGER V
کامیون کشنده جفت محور J6
کامیون کشنده جفت محور J6
کامیون کشنده جفت محور J6
شاسی کامیون CA3250
شاسی کامیون CA3250
شاسی کامیون CA3250

ايران دو چرخ

مشاهده همه
JEYRAN
JEYRAN
JEYRAN
جديد
VETERANO
VETERANO
VETERANO
جديد
(XY150-10B EFI (NEW
(XY150-10B EFI (NEW
(XY150-10B EFI (NEW
جديد
سه چرخه برقی 500W
سه چرخه برقی 500W
سه چرخه برقی 500W
بالابر تلسکوپی هیدرولیکی
بالابر تلسکوپی هیدرولیکی
بالابر تلسکوپی هیدرولیکی
اتاق کاربری یخچالی
اتاق کاربری یخچالی
اتاق کاربری یخچالی
بالا بر هیدرولیکی پشت کانتینری
بالا بر هیدرولیکی پشت کانتینری
بالا بر هیدرولیکی پشت کانتینری