محصولات | گروه بهمن
دیگنیتی
دیگنیتی
دیگنیتی
جديد
فیدلیتی
فیدلیتی
فیدلیتی
جديد
B30
B30
B30

تجاری سبک

مشاهده همه
کاپرا 2 (دوکابین)
کاپرا 2 (دوکابین)
کاپرا 2 (دوکابین)
وانت کارا 2000 (تک کابین)
وانت کارا 2000 (تک کابین)
وانت کارا 2000 (تک کابین)
وانت کارا 2000 (دو کابین)
وانت کارا 2000 (دو کابین)
وانت کارا 2000 (دو کابین)

خیابانی(استریت)

مشاهده همه
KPT 200
KPT 200
KPT 200
جديد
(XY150-10B EFI (NEW
(XY150-10B EFI (NEW
(XY150-10B EFI (NEW
جديد
AZMA125
AZMA125
AZMA125
AZMA150
AZMA150
AZMA150

کاب و اسکوتر

مشاهده همه
AVA CLICK 150
AVA CLICK 150
AVA CLICK 150
جديد
150 - VETERANO
150 - VETERANO
150 - VETERANO
جديد
305 JEYRAN
305 JEYRAN
305 JEYRAN
جديد
سه چرخه برقی
سه چرخه برقی
سه چرخه برقی

بهمن ديزل

مشاهده همه
کامیون شیلر 6 تن
کامیون شیلر 6 تن
کامیون شیلر 6 تن
جديد
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
مینی بوس سحر پلاس (پگاسوس)
جديد
كاميون ایسوزو 6تن (NPR75K)
كاميون ایسوزو 6تن (NPR75K)
كاميون ایسوزو 6تن (NPR75K)
كاميون ایسوزو  8.4 تن (NPR75M)
كاميون ایسوزو 8.4 تن (NPR75M)
كاميون ایسوزو 8.4 تن (NPR75M)

سيباموتور

مشاهده همه
کامیون 6 تن - Tiger V
کامیون 6 تن - Tiger V
کامیون 6 تن - Tiger V
کامیون 8 تن - Tiger V
کامیون 8 تن - Tiger V
کامیون 8 تن - Tiger V
کشنده جفت محور CA4250
کشنده جفت محور CA4250
کشنده جفت محور CA4250
کامیون 26 تن CA3250
کامیون 26 تن CA3250
کامیون 26 تن CA3250
بالابر تلسکوپی هیدرولیکی
بالابر تلسکوپی هیدرولیکی
بالابر تلسکوپی هیدرولیکی
اتاق کاربری یخچالی
اتاق کاربری یخچالی
اتاق کاربری یخچالی
بالا بر هیدرولیکی پشت کانتینری
بالا بر هیدرولیکی پشت کانتینری
بالا بر هیدرولیکی پشت کانتینری