محصولات | گروه بهمن

بهمن موتور

مشاهده همه
دیگنیتی
دیگنیتی
دیگنیتی
جديد
فیدلیتی
فیدلیتی
فیدلیتی
جديد
وانت کارا 2000 تک کابین
وانت کارا 2000 تک کابین
وانت کارا 2000 تک کابین
وانت کارا 2000 دو کابین
وانت کارا 2000 دو کابین
وانت کارا 2000 دو کابین
کاپرا 2
کاپرا 2
کاپرا 2
سواری B30
سواری B30
سواری B30

بهمن ديزل

مشاهده همه
کمپرسی FVZ
کمپرسی FVZ
کمپرسی FVZ
کامیونت شیلر 6 تن
کامیونت شیلر 6 تن
کامیونت شیلر 6 تن
جديد
مینی بوس شیلر
مینی بوس شیلر
مینی بوس شیلر
پگاسوس
پگاسوس
پگاسوس
جديد
کامیونت شیلر 8 تن
کامیونت شیلر 8 تن
کامیونت شیلر 8 تن
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
کامیون ایسوزو FVR
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس مکسوس
مینی‌بوس سحر
مینی‌بوس سحر
مینی‌بوس سحر
كاميونت ایسوزو  8.4 تن - NPR75m
كاميونت ایسوزو 8.4 تن - NPR75m
كاميونت ایسوزو 8.4 تن - NPR75m
كاميونت ایسوزو 6تن - NPR75k
كاميونت ایسوزو 6تن - NPR75k
كاميونت ایسوزو 6تن - NPR75k
کامیون ایسوزو  FVZ
کامیون ایسوزو FVZ
کامیون ایسوزو FVZ

سيباموتور

مشاهده همه
کامیونت  6 تن TIGER V
کامیونت 6 تن TIGER V
کامیونت 6 تن TIGER V
کامیون 8 تن TIGER V
کامیون 8 تن TIGER V
کامیون 8 تن TIGER V
کامیون کشنده جفت محور J6
کامیون کشنده جفت محور J6
کامیون کشنده جفت محور J6
شاسی کامیون CA3250
شاسی کامیون CA3250
شاسی کامیون CA3250
كاميون كشنده تك محور J6
كاميون كشنده تك محور J6
كاميون كشنده تك محور J6

ايران دو چرخ

مشاهده همه
سه چرخه برقی 500W
سه چرخه برقی 500W
سه چرخه برقی 500W
VETERANO
VETERANO
VETERANO
جديد
(XY150-10B EFI (NEW
(XY150-10B EFI (NEW
(XY150-10B EFI (NEW
جديد
Azma200
Azma200
Azma200
AZMA150
AZMA150
AZMA150
Azma125
Azma125
Azma125
Arshia 200
Arshia 200
Arshia 200
ARSHIA150
ARSHIA150
ARSHIA150
موتور ARSHIA125
موتور ARSHIA125
موتور ARSHIA125
بالابر تلسکوپی هیدرولیکی
بالابر تلسکوپی هیدرولیکی
بالابر تلسکوپی هیدرولیکی
اتاق کاربری یخچالی
اتاق کاربری یخچالی
اتاق کاربری یخچالی
بالا بر هیدرولیکی پشت کانتینری
بالا بر هیدرولیکی پشت کانتینری
بالا بر هیدرولیکی پشت کانتینری