گروه بهمن


موضوع: رونمایی از کامیونت شیلر ۸ تن و افتتاح خط تولید مینی بوس پگاسوس با حضور وزیر صمت