گروه بهمن


معرفی کاپرا دو کابین ۲

موضوع: مجله ویدیویی بهمن

فاصله اجتماعی را رعایت کنیم

موضوع: کرونا را شکست می دهیم

شیلر، نماد خودباوری مهندسین ایرانی

موضوع: بومی سازی کامیونت و مینی بوس شیلر

بومی سازی کامیونت و مینی بوس شیلر

موضوع: انعکاس خبری

سیل مهربانی

موضوع: ارسال کمک ها غیر نقدی پرسنل گروه بهمن به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

موضوع: رونمایی از کاربری آتش نشانی

به پاس قدردانی از زحمات پزشکان، پرستاران و سایر کادر درمانی

موضوع: کرونا را شکست می دهیم

نرم افزار موبایل گروه بهمن، درگاه نوین دریافت خدمات

موضوع: نرم افزار موبایل گروه بهمن

ارائه 4000 سرویس در طرح استقبال از بهار

موضوع: خدمات پس از فروش

فعاليت های تحقيقي، توسعه اي و ايجاد زير ساخت های لازم جهت آمادگی افزایش ظرفیت تولید

موضوع: انعکاس خبری

در بهمن حافظ سلامت و خودروی شما هستیم

موضوع: کرونا را شکست می دهیم

مجله ویدیویی بهمن

موضوع: مجله ویدیویی بهمن

کاربری آتش نشانی، دستاورد دیگر از بهمن دیزل

موضوع: رونمایی از کاربری آتش نشانی

برگزاری مانور مشترک سازمان آتش نشانی و گروه بهمن

موضوع: مانور اطفاء حریق

نهال های بهمن یکساله شدند

موضوع: روز درختکاری

غربالگری پرسنل گروه بهمن در راستای مقابله با ویروس کرونا

موضوع: کرونا را شکست می دهیم

اقدامات گروه بهمن در راستای پذیرش ایمن مراجعه کنندگان

موضوع: کرونا را شکست می دهیم

تولید در بهمن موتور با رعایت نکات بهداشتی

موضوع: انعکاس خبری

ضدعفونی فضاهای اداری و تولیدی گروه بهمن در مقابله با کرونا

موضوع: کرونا را شکست می دهیم