گروه بهمن


نهال های بهمن یکساله شدند

موضوع: روز درختکاری

نمایش ویدئو

شیلر، نماد خودباوری مهندسین ایرانی

موضوع: بومی سازی کامیونت و مینی بوس شیلر

نمایش ویدئو

نرم افزار موبایل گروه بهمن، درگاه نوین دریافت خدمات

موضوع: نرم افزار موبایل گروه بهمن

نمایش ویدئو

ارائه 4000 سرویس در طرح استقبال از بهار

موضوع: خدمات پس از فروش

نمایش ویدئو

برگزاری مانور مشترک سازمان آتش نشانی و گروه بهمن

موضوع: مانور اطفاء حریق

نمایش ویدئو

کاربری آتش نشانی، دستاورد دیگر از بهمن دیزل

موضوع: رونمایی از کاربری آتش نشانی

نمایش ویدئو