گروه بهمن


موضوع: رونمایی از کاربری آتش نشانی

نمایش ویدئو

بومی سازی کامیونت و مینی بوس شیلر

موضوع: انعکاس خبری

نمایش ویدئو

سیل مهربانی

موضوع: ارسال کمک ها غیر نقدی پرسنل گروه بهمن به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

نمایش ویدئو

معرفی کاپرا دو کابین ۲

موضوع: مجله ویدیویی بهمن

نمایش ویدئو

مجله ویدیویی بهمن

موضوع: مجله ویدیویی بهمن

نمایش ویدئو