گروه بهمن


موضوع: آموزش استفاده از کلاستر فیدلیتی

نمایش ویدئو

موضوع: آموزش استفاده از سیستم مولتی مدیا فیدلیتی

نمایش ویدئو

موضوع: آموزش استفاده از سیستم مولتی مدیا دیگنیتی

نمایش ویدئو

موضوع: آموزش باز و بسته شدن درب موتور دیگنیتی

نمایش ویدئو

موضوع: گروه بهمن حامی ورزش بانوان

نمایش ویدئو

موضوع: رونمایی از کامیونت شیلر ۸ تن و افتتاح خط تولید مینی بوس پگاسوس با حضور وزیر صمت

نمایش ویدئو