نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 121/1

  • نام و نام خانوادگی: منصور شیخ هادی
  • شهر: قم
  • تلفن فروش: 38858411-025
  • نمابر فروش: 38858400-025
  • آدرس: خیابان نیروگاه ،نبش توحید 34

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 121/5

  • نام و نام خانوادگی: مهدی عباسی
  • شهر: قم
  • تلفن فروش: 36600831-025
  • آدرس: میدان مطهری ، خیابان خاکفرج ، جنب کوچه 75، پلاک 116