نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 117/1

 • نام و نام خانوادگی: تاجیک کلانتری
 • شهر: خرمدره
 • تلفن فروش: 35524410-024 تلفن خدمات پس از فروش: 35527070-024
 • آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، جنب موسسه ایران چاپ ، پلاک 107

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 117/4

 • نام و نام خانوادگی: علی بهرامی هیدج
 • شهر: هیدج
 • تلفن فروش: 25750131-024
 • آدرس: خیابان حکیم هیدجی ،خیابان شهید شیروی ،فروشگاه ایران دوچرخ

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 117/5

 • نام و نام خانوادگی: اوصانلو
 • شهر: زنجان
 • تلفن فروش: 33469813-024
 • آدرس: خیابان بی سیم ، خیابان خیام ،تعمیرگاه تیزرو یدک

فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 117/7

 • نام و نام خانوادگی: وحید هاشمی
 • شهر: زنجان
 • تلفن فروش: 33334173-024
 • آدرس: خیابان بعثت ،روبروی بانک ملت ، پلاک 281/1 - نمایشگاه موتور سیکلت وحید