نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1051

 • نام و نام خانوادگی: احمد ناصرترابی
 • شهر: کرج
 • تلفن فروش: 34554891-026 تلفن خدمات پس از فروش: 34558445-026
 • نمابر فروش: 34567601-026 نمابر خدمات پس از فروش: 34567601-026
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: کرج، خیابان شهید بهشتی، ضلع جنوبی میان جاده

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 114/3

 • نام و نام خانوادگی: احمدشیرخانی
 • شهر: نظر آباد
 • تلفن فروش: 45353493-026
 • آدرس: خیابان امام خمینی ، روبروی خیابان شهید مصطفی خمینی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 139/1

 • نام و نام خانوادگی: احمد شاه بختی
 • شهر: اشتهارد
 • تلفن فروش: 37725111-026
 • آدرس: خیابان آیت الله طالقانی ، میدان امام خمینی ، فروشگاه موتورسیکلت شاه بختی