نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1051

 • نام و نام خانوادگی: احمد ناصرترابی
 • شهر: کرج
 • تلفن فروش: 34554891-026 تلفن خدمات پس از فروش: 34558445-026
 • نمابر فروش: 34567601-026 نمابر خدمات پس از فروش: 34567601-026
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: کرج، خیابان شهید بهشتی، ضلع جنوبی میان جاده

فروش قطعه
نمایندگی شماره 7011

 • نام و نام خانوادگی: سيدمحمد ميركريمي
 • شهر: کرج
 • تلفن فروش: 32222828-32226561-026
 • آدرس: کرج، خيابان ذوب آهن، سه راه كارخانه قند

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 114/3

 • نام و نام خانوادگی: احمدشیرخانی
 • شهر: نظر آباد
 • تلفن فروش: 45353493-026
 • آدرس: خیابان امام خمینی ، روبروی خیابان شهید مصطفی خمینی