نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3212

 • نام و نام خانوادگی: میرشهرام میرزاپور
 • شهر: اردبیل
 • تلفن فروش: 33821619-045 تلفن خدمات پس از فروش: 33821618-045
 • نمابر فروش: 33821619-045 نمابر خدمات پس از فروش: 33821618-045
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 16
 • آدرس: جاده آستارا- بعد از اولین دوربین راهنمایی و رانندگی- نمایندگی گروه بهمن
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2211

 • نام و نام خانوادگی: میرشهرام میرزاپور
 • شهر: اردبیل
 • تلفن فروش: 33821618-045 تلفن خدمات پس از فروش: 33821618-045
 • نمابر فروش: 33821619-045 نمابر خدمات پس از فروش: 33821619-045
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: جاده آستارا- بعد از اولین دوربین راهنمایی و رانندگی- نمایندگی گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1211

 • نام و نام خانوادگی: احد رنجبر نوده
 • شهر: اردبیل
 • تلفن فروش: 33821551-4-045 تلفن خدمات پس از فروش: 33821551-4-045
 • نمابر فروش: 33821551-4-045 نمابر خدمات پس از فروش: 33821551-4-045
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: اردبیل، خیابان جام‌جم، جنب بانک سپه شعبه جام‌جم
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 138/1

 • نام و نام خانوادگی: محمد پورمحسن خیاوی
 • شهر: اردبیل
 • تلفن خدمات پس از فروش: 32541058-045
 • آدرس: خیابان دکتر بهشتی ،بالاتر از سه راه جمهوری