نمايندگی ها | گروه بهمن

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3433

 • نام و نام خانوادگی: صالحی - مختاریان
 • شهر: شهرکرد
 • تلفن فروش: 33331322-038 تلفن خدمات پس از فروش: 33331323-038
 • نمابر فروش: 33331323-038 نمابر خدمات پس از فروش: 33331323-038
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: شهرکرد، جاده شهرکرد به اصفهان، روبروی سه را قطب صنعتی
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1433

 • نام و نام خانوادگی: مهران موسایی
 • شهر: شهرکرد
 • تلفن فروش: 32276143-038 تلفن خدمات پس از فروش: 32276143.5-038
 • نمابر فروش: 32276144-038 نمابر خدمات پس از فروش: 32276143.5-038
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: شهرکرد، كيلومتر 2 جاده فارسان
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1436

 • نام و نام خانوادگی: ولی جلیل‌مصیر
 • شهر: لردگان
 • تلفن فروش: 34445797-038 تلفن خدمات پس از فروش: 34445753-038
 • نمابر فروش: 34445797-038 نمابر خدمات پس از فروش: 34445797-038
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: لردگان، ورودی شهر_ ابتدای جاده لردگان به بروجن
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش قطعه
نمایندگی شماره 7431

 • نام و نام خانوادگی: علی حیدری
 • شهر: شهرکرد
 • تلفن فروش: 32279184-038
 • نمابر فروش: 32271837-038
 • آدرس: شهركرد، خيابان فردوسی جنوبی، مجتمع فناوران، خيابان اول، فروشگاه حيدری

فروش محصولاتموتور
سید رضا قریشی

 • شهر: شهرکرد

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 137

 • نام و نام خانوادگی: عباسعلی داور پناه
 • شهر: بروجن
 • تلفن فروش: 24229850-038
 • آدرس: خیابان پروین اعتصامی ،کوچه ستاره