نمايندگی ها | گروه بهمن

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3433

 • نام و نام خانوادگی: صالحی - مختاریان
 • شهر: شهرکرد
 • تلفن فروش: 33331322-038 تلفن خدمات پس از فروش: 33331323-038
 • نمابر فروش: 33331323-038 نمابر خدمات پس از فروش: 33331323-038
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: شهرکرد، جاده شهرکرد به اصفهان، روبروی سه را قطب صنعتی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1433

 • نام و نام خانوادگی: مهران موسایی
 • شهر: شهرکرد
 • تلفن فروش: 32276143-038 تلفن خدمات پس از فروش: 32276143.5-038
 • نمابر فروش: 32276144-038 نمابر خدمات پس از فروش: 32276143.5-038
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: شهرکرد، كيلومتر 2 جاده فارسان

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 137

 • نام و نام خانوادگی: عباسعلی داور پناه
 • شهر: بروجن
 • تلفن فروش: 24229850-038
 • آدرس: خیابان پروین اعتصامی ،کوچه ستاره