نمايندگی ها | گروه بهمن

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3433

  • نام و نام خانوادگی: صالحی - مختاریان
  • شهر: شهرکرد
  • تلفن فروش: 33331322-038 تلفن خدمات پس از فروش: 33331323-038
  • نمابر فروش: 33331323-038 نمابر خدمات پس از فروش: 33331323-038
  • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
  • آدرس: شهرکرد، جاده شهرکرد به اصفهان، روبروی سه را قطب صنعتی