نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1433

  • نام و نام خانوادگی: مهران موسایی
  • شهر: شهرکرد
  • تلفن فروش: 32276143-038 تلفن خدمات پس از فروش: 32276143.5-038
  • نمابر فروش: 32276144-038 نمابر خدمات پس از فروش: 32276143.5-038
  • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
  • آدرس: شهرکرد، كيلومتر 2 جاده فارسان

فروش محصولاتموتور
سید رضا قریشی

  • شهر: شهرکرد