نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3734

 • نام و نام خانوادگی: محمد مکرم
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 37419690-071 تلفن خدمات پس از فروش: 37419690-071
 • نمابر فروش: 37419690-071 نمابر خدمات پس از فروش: 37419690-071
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: شیراز، بلوار خلیج فارس، بعد از پل کمربندی، جنب نمایشگاه احسان
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3735

 • نام و نام خانوادگی: سیدجواد زهرایی
 • شهر: کازرون
 • تلفن فروش: 42243101-4-071 تلفن خدمات پس از فروش: 42243101-4-071
 • نمابر فروش: 42243100-071 نمابر خدمات پس از فروش: 42243100-071
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: کازرون، بلوار دانشگاه (ملت)، کیلومتر 3
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولات
نمایندگی شماره 3736

 • نام و نام خانوادگی: روح اله اسدی اکبرآبادی
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 37134548-071
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 16
 • آدرس: شیراز بلوار خلیج فارس مقابل پلیس راه پل فسا
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2731

 • نام و نام خانوادگی: حسین احمدی
 • شهر: آباده
 • تلفن فروش: 44353583-44353585-071 تلفن خدمات پس از فروش: 44353583-44353585-071
 • نمابر فروش: 44353583-071 نمابر خدمات پس از فروش: 44353583-071
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: آباده، کیلومتر 5 جاده آباده به شیراز، روبروی شهرک صنعتی، جنب باسکول
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2733

 • نام و نام خانوادگی: سیدجواد زهرایی
 • شهر: کازرون
 • تلفن فروش: 42243101-4-071 تلفن خدمات پس از فروش: 42243101-4-071
 • نمابر فروش: 42243100-071 نمابر خدمات پس از فروش: 42243100-071
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: کازرون، بلوار دانشگاه (ملت)، کیلومتر 3
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2738

 • نام و نام خانوادگی: عباس ایرانی شعار
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 36304429-071 تلفن خدمات پس از فروش: 36304429-071
 • ساعت كار: 8:00 الی18
 • آدرس: شیراز- بلوار خلیج فارس- قبل از پلیس راه پل فسا- روبروی مسجد الزهرا
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 5732

 • نام و نام خانوادگی: روح الله اسدی اکبرآبادی
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 37134548-071
 • نمابر فروش: 37134548-071
 • آدرس: بلوار خلیج فارس مقابل پلیس راه پل فسا

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1737

 • نام و نام خانوادگی: رضا زراعتکاری فرد
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 33607022-071 تلفن خدمات پس از فروش: 38323410-071
 • نمابر فروش: 38323410-071 نمابر خدمات پس از فروش: 38323410-071
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: تعمیرگاه: شیراز، بلوار امیر کبیر، بعد از پلیس‌راه قدیم، جنب پمپ بنزین هاشمی‌نژاد///// نمایشگاه: شیراز، بلوار میرزای شیرازی، نبش خیابان آدینه، مجتمع تجاری نیلوفر آبی پلاک 13و14
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولات
نمایندگی شماره 1737 نمایشگاهی

 • نام و نام خانوادگی: رضا زراعتکاری فرد
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 33607022-3-071
 • ساعت كار: 8:00 الی17:00
 • آدرس: شیراز- بلوار صنایع(میرزای شیرازی)نبش خیابان آدینه- مجتمع تجاری نیلوفر آبی- پلاک 14

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1739

 • نام و نام خانوادگی: محسن خوشبخت
 • شهر: داراب
 • تلفن فروش: 53548080-071 تلفن خدمات پس از فروش: 53548080-071
 • نمابر فروش: 53540768-071 نمابر خدمات پس از فروش: 53540768-071
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: داراب، بلوار امام خميني، روبروي مركز خدمات كشاورزي
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1741

 • نام و نام خانوادگی: رضا نیکو
 • شهر: آباده
 • تلفن فروش: 44330000-071 تلفن خدمات پس از فروش: 44364401-4-071
 • نمابر فروش: 44364405-071 نمابر خدمات پس از فروش: 44364405-071
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: آباده، بلوار آزادی، جنب کارخانه آرد
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1743

 • نام و نام خانوادگی: شهرام احمدی
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 58018186-071 تلفن خدمات پس از فروش: 58018184-071
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: شيراز-کمربندي میانرود-بعد از شهرک مهدي آباد-جنب پمپ بنزين پارس
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1744

 • نام و نام خانوادگی: نورالدین محمدی
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 38221718-071 تلفن خدمات پس از فروش: 38221718-071
 • نمابر خدمات پس از فروش: 38221718-071
 • ساعت كار: 8:00 الی17:00
 • آدرس: شیراز- بلوار امیرکبیر- نبش کوچه49
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 119/1

 • نام و نام خانوادگی: سید وحید فروردین
 • شهر: فسا
 • تلفن فروش: 53355490-071
 • نمابر فروش: 53354283-071
 • آدرس: میدان امام خمینی ، نبش خیابان فردوسی ،فروشگاه یدک موتور

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 119/12

 • نام و نام خانوادگی: عبدالله محمد پور
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 32230667-071
 • آدرس: دروازه اصفهان ،مقابل بانک صادرات ، فروشگاه موتورسیکلت محمد پور

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 119/13

 • نام و نام خانوادگی: صمد رستگاری
 • شهر: داراب
 • تلفن فروش: 53544081-071
 • آدرس: خیابان سلمان فارسی ، فروشگاه قطعات یدکی تیزرو

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 119/14

 • نام و نام خانوادگی: علی محبی زاده
 • شهر: جهرم
 • تلفن فروش: 2267561-0791
 • آدرس: میدان امام حسین ، خیابان امام حسین ،جنب امامزاده حسین ،روبروی درمانگاه شماره 2

موتور
نمایندگی شماره 119/15

 • نام و نام خانوادگی: کاظم کاظمی مطلق
 • شهر: مرودشت
 • آدرس: خیابان شصت متری ،جنب طالقانی شرقی ،فروشگاه cdi

فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 119/2

 • نام و نام خانوادگی: وحید رستگاری
 • شهر: داراب
 • تلفن فروش: 53228085-071
 • نمابر فروش: 53544209-071
 • آدرس: خیابان سلمان فارسی ، فروشگاه موتورسیکلت تیزرو

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 119/3

 • نام و نام خانوادگی: فردین باقر زاده
 • شهر: آباده
 • تلفن فروش: 44340882-071
 • نمابر فروش: 44360983-071
 • آدرس: خیابان امام خمینی ،روبروی فرمانداری

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 119/5

 • نام و نام خانوادگی: احسان خوبیار
 • شهر: استهبان
 • تلفن فروش: 53228085-071
 • نمابر فروش: 53234085-071
 • آدرس: خیابان سلمان فارسی فروشگاه موتورسیکلت شهر هوندای احسان

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 119/7

 • نام و نام خانوادگی: محمد حسن صمدی
 • شهر: نی ریز
 • تلفن فروش: 53823917-071
 • آدرس: خیابان طالقانی ، روبروی صندوق قرض السنه قائم (عج ) ،فروشگاه ایران موتور

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 119/8

 • نام و نام خانوادگی: محمد خضری
 • شهر: لامرد
 • تلفن فروش: 52753032-071
 • نمابر فروش: 52753870-071
 • آدرس: محله چاه شیخ ، جنب میل لنگ تراشی جنوب ،فروشگاه فجر

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 119/9

 • نام و نام خانوادگی: مسعود زراعتکاران
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 32304305-071
 • نمابر فروش: 32303496-071
 • آدرس: میدان فخر آباد ، ابتدای خیابان وصال جنوبی ،فروشگاه شیراز ویو