نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3734

 • نام و نام خانوادگی: محمد مکرم
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 37419690-071 تلفن خدمات پس از فروش: 37419690-071
 • نمابر فروش: 37419690-071 نمابر خدمات پس از فروش: 37419690-071
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: شیراز، بلوار خلیج فارس، بعد از پل کمربندی، جنب نمایشگاه احسان

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3735

 • نام و نام خانوادگی: سیدجواد زهرایی
 • شهر: کازرون
 • تلفن فروش: 42243101-4-071 تلفن خدمات پس از فروش: 42243101-4-071
 • نمابر فروش: 42243100-071 نمابر خدمات پس از فروش: 42243100-071
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: کازرون، بلوار دانشگاه (ملت)، کیلومتر 3