نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2731

 • نام و نام خانوادگی: حسین احمدی
 • شهر: آباده
 • تلفن فروش: 44353583-44353585-071 تلفن خدمات پس از فروش: 44353583-44353585-071
 • نمابر فروش: 44353583-071 نمابر خدمات پس از فروش: 44353583-071
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: آباده، کیلومتر 5 جاده آباده به شیراز، روبروی شهرک صنعتی، جنب باسکول

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2733

 • نام و نام خانوادگی: سیدجواد زهرایی
 • شهر: کازرون
 • تلفن فروش: 42243101-4-071 تلفن خدمات پس از فروش: 42243101-4-071
 • نمابر فروش: 42243100-071 نمابر خدمات پس از فروش: 42243100-071
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: کازرون، بلوار دانشگاه (ملت)، کیلومتر 3

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2734

 • نام و نام خانوادگی: حسین اطهری
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 09170221778-071 تلفن خدمات پس از فروش: 37210893-071
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: شیراز، بلوار خلیج فارس، قبل از پلیس راه پل فسا، روبروی مسجد الزهرا

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2735

 • نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیمی
 • شهر: لامرد
 • تلفن فروش: 52754200-071 تلفن خدمات پس از فروش: 52753600-071
 • نمابر فروش: 52754303-071 نمابر خدمات پس از فروش: 52754303-071
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: کیلومتر 15 جاده لامرد، اشکنان

فروش محصولاتخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 5733

 • نام و نام خانوادگی: اکبر سلیمی
 • شهر: داراب
 • تلفن فروش: 53523063-5-071
 • نمابر فروش: 53523063-5-071
 • آدرس: داراب، جاده داراب بندر عباس، روبروی شرکت نفت