نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1737

 • نام و نام خانوادگی: رضا زراعتکاری فرد
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 38323410-38323473-071 تلفن خدمات پس از فروش: 38323410-38323473-071
 • نمابر فروش: 38323410-071 نمابر خدمات پس از فروش: 38323410-071
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 15 الي 18
 • آدرس: شیراز، بلوار امیر کبیر، بعد از پلیس‌راه قدیم، جنب پمپ بنزین هاشمی‌نژاد

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1739

 • نام و نام خانوادگی: محسن خوشبخت
 • شهر: داراب
 • تلفن فروش: 53548080-071 تلفن خدمات پس از فروش: 53548080-071
 • نمابر فروش: 53540768-071 نمابر خدمات پس از فروش: 53540768-071
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 16:30 الي 19:30
 • آدرس: داراب، بلوار امام خميني، روبروي مركز خدمات كشاورزي

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1741

 • نام و نام خانوادگی: رضا نیکو
 • شهر: آباده
 • تلفن فروش: 44338150-44349556-071 تلفن خدمات پس از فروش: 44338150-44349556-071
 • نمابر فروش: 44334003-071 نمابر خدمات پس از فروش: 44334003-071
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8:30 الي 13 و 15 الي 18:30
 • آدرس: آباده، بلوار آزادی، جنب کارخانه آرد

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1742

 • نام و نام خانوادگی: غلامحسين اميدوار
 • شهر: شیراز
 • تلفن فروش: 38214543-071 تلفن خدمات پس از فروش: 38315491-2-071
 • نمابر فروش: 38315492-071 نمابر خدمات پس از فروش: 38315492-071
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 16:30 الي 19:30
 • آدرس: شیراز، بلوار رحمت، حد فاصل قالیشویی و چهارراه باهنر، روبروی درمانگاه پردیس