نمايندگی ها | گروه بهمن

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3151

  • نام و نام خانوادگی: نورالدین آقانجفی
  • شهر: رودسر
  • تلفن فروش: 42631743-013 تلفن خدمات پس از فروش: 42631077-013
  • نمابر فروش: 42631743-013 نمابر خدمات پس از فروش: 42631743-013
  • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 16
  • آدرس: رودسر، سه راه رامدشت
  • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳