نمايندگی ها | گروه بهمن

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2151

 • نام و نام خانوادگی: طیب‌علی مهرانچی
 • شهر: رشت
 • تلفن فروش: 34560159-013 تلفن خدمات پس از فروش: 34560188-013
 • نمابر فروش: 34560159-013 نمابر خدمات پس از فروش: 34560159-013
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: رشت، کیلومتر 5 جاده رشت - لاهیجان، نرسیده به پل گوراب سر
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2152

 • نام و نام خانوادگی: نورالدین آقانجفی
 • شهر: رودسر
 • تلفن فروش: 42631743-013 تلفن خدمات پس از فروش: 42631077-013
 • نمابر فروش: 42631743-013 نمابر خدمات پس از فروش: 42631743-013
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 16
 • آدرس: رودسر، سه راه رامدشت
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1151

 • نام و نام خانوادگی: سيد علي ميرخداوندي
 • شهر: رشت
 • تلفن فروش: 34491724-013 تلفن خدمات پس از فروش: 34491721-013
 • نمابر فروش: 34491724-013 نمابر خدمات پس از فروش: 34491721-013
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 16
 • آدرس: کیلومتر 4 رشت به انزلی- روبروی تالار دلدوست
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1152

 • نام و نام خانوادگی: نورالدین آقانجفی
 • شهر: رودسر
 • تلفن فروش: 42631743-013 تلفن خدمات پس از فروش: 42631077-013
 • نمابر فروش: 42631743-013 نمابر خدمات پس از فروش: 42631743-013
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 7:30 الي16
 • آدرس: رودسر، سه راه رامدشت
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1153

 • نام و نام خانوادگی: رسول دلیری فلاح‌آبادی
 • شهر: شفت
 • تلفن فروش: 34775396-013 تلفن خدمات پس از فروش: 34772005-013
 • نمابر فروش: 34775020-013 نمابر خدمات پس از فروش: 34775020-013
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: شفت، جاده رشت به فومن، بعد از پليس راه شفت، ابتداي سه راه عزيزي
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 124

 • نام و نام خانوادگی: انام اله حاجی زاده
 • شهر: صومعه سرا
 • تلفن فروش: 44322966-44322192-013
 • نمابر فروش: 44336184-013
 • آدرس: خیابان بیژن حقیری ، روبروی مدرسه شهید رجایی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/1

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا عزیز زاده
 • شهر: آستارا
 • تلفن فروش: 25214795-013
 • آدرس: خیابان امام ، روبروی کارخانه آرد

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/10

 • نام و نام خانوادگی: علیرضا حیدری قشلاقی
 • شهر: بندر انزلی
 • تلفن فروش: 44544403-013
 • آدرس: خیابان میرزا کوچک خان ، جنب شنبه بازار

فروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/15

 • نام و نام خانوادگی: تقی پاک عقیده
 • شهر: صومعه سرا
 • تلفن فروش: 23229021-013
 • آدرس: خیابان بشنورد ، روبروی موسسه قوامین

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/17

 • نام و نام خانوادگی: مسعود بذری
 • شهر: سیاهکل
 • تلفن فروش: 09380142322-013
 • آدرس: میدان سواد آموزی ، تعمیرگاه موتورسیکلت بذر ی

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/19

 • نام و نام خانوادگی: محمود نجفی
 • شهر: رامدشت
 • تلفن فروش: 26230733-013
 • آدرس: روبروی منابع طبیعی ، فروشگاه امام رضا

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/2

 • نام و نام خانوادگی: سیروس نصیری
 • شهر: تالش
 • تلفن فروش: 44220491-44221154-013
 • نمابر فروش: 44239251-013
 • آدرس: خیابان شهید رجایی ، سه راه سید نیکی ، فروشگاه نصیری

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/20

 • نام و نام خانوادگی: قربان رعنای رئوف
 • شهر: آستانه
 • تلفن فروش: 24229295-013
 • آدرس: بلوار استاد معین ، روبروی مخابرات

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 124/3

 • نام و نام خانوادگی: رضا علیپور خمامی
 • شهر: خمام
 • تلفن فروش: 34422862-34422455-013
 • آدرس: خیابان امام ،جنب بخشداری ، فروشگاه علیپور