نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2131

 • نام و نام خانوادگی: علیرضا جلالی
 • شهر: گرگان
 • تلفن فروش: 32133259-32133251-32137199-017 تلفن خدمات پس از فروش: 32133259-32133251-32137199-017
 • نمابر فروش: 32133259-017 نمابر خدمات پس از فروش: 32133259-017
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8:30 الي 14 و 15 الي 17:30
 • آدرس: گرگان، انتهای بلوار جرجان، اولین بریدگی، بعد از شهرک امام، سمت چپ، نبش جرجان 1/1
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2132

 • نام و نام خانوادگی: محمدابراهیم ابراهیم‌زاده
 • شهر: گنبد
 • تلفن فروش: 33553543-017 تلفن خدمات پس از فروش: 33553543-017
 • نمابر فروش: 33551658-017 نمابر خدمات پس از فروش: 33551658-017
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: گنبد، میدان بسیج، جاده گنبد به مینودشت، جنب کارواش خسروی
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1131

 • نام و نام خانوادگی: عليرضا جلالي
 • شهر: گرگان
 • تلفن فروش: 32133259-32133251-32137199-017 تلفن خدمات پس از فروش: 32133259-32133251-32137199-017
 • نمابر فروش: 32133259-017 نمابر خدمات پس از فروش: 32133259-017
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: گرگان، انتهای بلوار جرجان، اولین بریدگی، بعد از شهرک امام، سمت چپ، نبش جرجان 1/1
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 1134

 • نام و نام خانوادگی: محمدابراهيم ابراهيم‌زاده
 • شهر: گنبد
 • تلفن فروش: 33553543-017 تلفن خدمات پس از فروش: 33553543-017
 • نمابر فروش: 33551658-017 نمابر خدمات پس از فروش: 33551658-017
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: گنبد، میدان بسیج، جاده گنبد به مینودشت، جنب کارواش خسروی
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 123

 • نام و نام خانوادگی: پیر علی صائبی
 • شهر: گنبد کاووس
 • تلفن فروش: 33220884-017
 • آدرس: خیابان فردوسی جنوبی ، نرسیده به چهارراه امامزاده ، پلاک 112

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 123/12

 • نام و نام خانوادگی: مسلم قجر حیدر آبادی
 • شهر: گرگان
 • تلفن فروش: 32680249-017
 • آدرس: فلکه شهداء، خیابان راه آهن ، گاراژ شمشیری ، تعمیر گاه میلاد

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 123/13

 • نام و نام خانوادگی: علیرضا قاسمپور
 • شهر: گرگان
 • تلفن فروش: 32157525-017
 • آدرس: بلوار جرجان ، ابتدای خط اوزینه ،سمت راست ، تعمیر گاه مجاز

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 123/14

 • نام و نام خانوادگی: سید حمیدرضا رمضانی
 • شهر: کرد کوی
 • تلفن فروش: 34346119-017
 • آدرس: خیابان بندر ترکمن ،جنب اداره برق ، کنار سنگ فروشی ، تعمیر گاه حمید

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 123/15

 • نام و نام خانوادگی: نعمت اله منتظری
 • شهر: علی آباد کتول
 • تلفن فروش: 34237094-017
 • آدرس: خیابان گرگان ، روبروی پمپ بنزین قدیم ، تعمیرگاه مجاز موتورسیکلت ایران دوچرخ

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 123/16

 • نام و نام خانوادگی: غلام حیدریان
 • شهر: بندر گز
 • تلفن فروش: 33722354-017
 • آدرس: نرسیده به پمپ بنزین ،تعمیرگاه مجاز 213 ایران دوچرخ

فروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 123/2

 • نام و نام خانوادگی: حسین امیر خانی
 • شهر: گرگان
 • تلفن فروش: 14420045-017
 • آدرس: خیابان جمهوری ، چهارراه اقتصاد ،گرگان سیکلت