نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1851

  • نام و نام خانوادگی: سيد رحمان سجادي
  • شهر: بندرعباس
  • تلفن فروش: 33664445-076 تلفن خدمات پس از فروش: 33682001-076
  • نمابر فروش: 33673966-076 نمابر خدمات پس از فروش: 33673966-076
  • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
  • آدرس: بندرعباس، چهارراه نخل ناخدا، طلاوند، بعد نقلیه مخابرات