نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3612

 • نام و نام خانوادگی: ایرج رجبی
 • شهر: ایلام
 • تلفن فروش: 32251830-084 تلفن خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • نمابر فروش: 32251830-084 نمابر خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • ساعت كار: 8:00 الی17:00
 • آدرس: ایلام- کیلومتر 3 جاده کرمانشاه- روبروی نیروگاه توزیع برق هفت چشمه
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2611

 • نام و نام خانوادگی: ایرج رجبی
 • شهر: ایلام
 • تلفن فروش: 32251830-084 تلفن خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • نمابر فروش: 32251830-084 نمابر خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • ساعت كار: 8:00 الی17:00
 • آدرس: ایلام- کیلومتر 3 جاده کرمانشاه- روبروی نیروگاه توزیع برق هفت چشمه
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1612

 • نام و نام خانوادگی: ایرج رجبی
 • شهر: ایلام
 • تلفن فروش: 32251830-084 تلفن خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • نمابر فروش: 32251830-084 نمابر خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 16
 • آدرس: ایلام- کیلومتر 3 جاده کرمانشاه- روبروی نیروگاه توزیع برق هفت چشمه
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 135/6

 • نام و نام خانوادگی: حبیب اله رحمتی
 • شهر: ابدانان
 • تلفن خدمات پس از فروش: 6227253-0842
 • آدرس: خیابان مطهری پایین تر از مسجد جامع ،فروشگاه بوتک سیکلت

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 135/8

 • نام و نام خانوادگی: رسول پور رسولی
 • شهر: ایوان غرب
 • آدرس: خیابان شهید باهنر ،چهارراه شهید باهنر ،روبروی اداره برق

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 135/9

 • نام و نام خانوادگی: بشارسوخته زاری
 • شهر: مهران
 • تلفن خدمات پس از فروش: 28223869-084
 • آدرس: فاز 4 ،بلوار پاسداران ،جنب نانوائی بربری